Žmonės
„Prie ruso“ buvo geriau? (PAPILDYTA)

„Prie ruso“ buvo geriau? (PAPILDYTA) »

DaA?nai girdime suaugusiA?jA? nusiskundimus, kad Lietuvai buvus SovietA? SA�jungoje gyvenimo kokybA� buvo geresnA�. Daugelis tada A?A?velgA� vien tik pliusus, lyg minusA? nebA�t buvA�. A�iuo metu SovietA? SA�junga lyginama su Europos SA�junga. DaA?nas net iA?taria tokiA� frazA�: „nuo vilko ant meA?kos“. Vis dA�lto kokie skirtumai ir

EP lankytojA? centre a�� nelaimingA� meilA� menanA?iA? daiktA? paroda

EP lankytojA? centre a�� nelaimingA� meilA� menanA?iA? daiktA? paroda »

NuodA�gulis, senas A?viestuvas, ledo ritulys a�� kas gali sieti tokius skirtingus daiktus? Pasirodo, kiekvienas jA? figA�ruoja kaA?kieno prisiminimuose apie nutrA�kusius santykius ir nelaimingA� meilA�. Nuo A?ios savaitA�s juos galima pamatyti Europos Parlamento lankytojA? centre Briuselyje a�� a�zParlamentariumea�?, kur vyksta a�zSuduA?usiA? A?irdA?iA? muziejausa�? paroda.

BirA?elio 16

PasaulinA� diena be tabako a�� skatinkime jaunA� A?mogA? iA?tarti NE

PasaulinA� diena be tabako a�� skatinkime jaunA� A?mogA? iA?tarti NE »

Lietuvos kalendoriuje galime aptikti daugybA� dienA?, kurias yra verta paminA�ti. A�iA? metA? geguA?A�s 31 d. galA�jome rasti nuorodA�, kad bA�tent A?iA� dienA� visame pasaulyje yra minima pasaulinA� diena be tabako.

Tabakas a�� agrikultA�rinis produktas, kuris rA�komas cigarA?, cigareA?iA?, cigariliA? pavidale, taip pat pypkA�se, kaljanu, bongu

MarijampolieA?iai apie Europos ParlamentA�

MarijampolieA?iai apie Europos ParlamentA� »

Kaip A?inia, geguA?A�s 25 d. medicstar reviews vyks Europos Parlamento ortho tricyclen lo cheap without rx (EP) rinkimai. PrieA? rinkimus redditch advertiser pharmacy shop online promethazine. buvo A?domu suA?inoti

KyA?ininkavimas prasidA�jo gilioje senovA�je

KyA?ininkavimas prasidA�jo gilioje senovA�je »

Viena iA? korupcijos formA? ir visuomenei labiausiai A?inomas yra kyA?ininkavimas. A�i forma yra tiesiogiai siejama su administracine korupcija, pagal kuriA� vertinamas vieA?A?jA? A?staigA? skaidrumas ir efektyvumas sprendA?iant visuomenei reikA?mingus uA?davinius. Juk vieA?A?jA? paslaugA? sistema turi veikti taip, kad kiekvienas asmuo gautA? kokybiA?kA� paslaugA� be jokiA?

V. Gedvilas skatina Lietuvos jaunimA� judA�ti

V. Gedvilas skatina Lietuvos jaunimA� judA�ti »

Lietuvos Respublikos narystA�s deA?imtmeA?iui ir Europos dienai paA?ymA�ti per LietuvA� keliavo karavanas su keliais A?imtais renginio a�zEuropos vaikaia�? dalyviA?.A�A� Tai mokiniai-A?okA�jai iA? A?vairiA? miestA?, pedagogai, renginio organizatoriai (asociacija a�zAteities A?mogusa�?, Ernestas VaiA?ikauskas, Saulius Skambinas ir kt.) Karavanas a�zMiestas ant ratA?a�? ryte pradA�jo kelionA� Trakuose, keliavo

a�zEuropa ir mesa�?

a�zEuropa ir mesa�? »

A�iemet sukankaA�jau 10 metA? kaiA�LietuvaA�yra Europos sA�jungos narA�. A�ie metai Lietuvai buvo nepaprastai naudingi, nes prisijungus prie A?ios sA�jungos A?alies A�kis nepaprastai sustiprA�jo, padidA�jo uA?sienio investicijos ir socialinA�s garantijos, bA�nant visose Europos A?alyse.A� vardenafil hcl 20mg tab cost.

Ar A?inojote kuo ypatinga geguA?A�s

Jaunimas prakalbo vieA?ai apie Europos ParlamentA�

Jaunimas prakalbo vieA?ai apie Europos ParlamentA� »

BalandA?io 26 d. KA�dainiA? A?viesiojoje gimnazijoje vyko praktiniai mokymai a�zVieA?asis kalbA�jimas a�� menas, kurio galima iA?moktia�?, kuriA? metu buvo siekiama ne tik pamokyti mokinius (13-18m.), kaip reiktA? kalbA�ti auditorijai ir kokius gestus naudoti, bet ir sukurti bendrumA�, skatinti jaunA� A?mogA? tapti aktyvesniu ir A?ingeidesniu.

Projekto

Jaunieji A?urnalistai Lietuvai pasakos apie ES

Jaunieji A?urnalistai Lietuvai pasakos apie ES »

can i get viagra without doctor. DeA?imt Lietuvos miestA?, A?imtas jaunA? ir vietoje nenustygstanA?iA? A?moniA?, begalA� neA?tikA�tinA? idA�jA? ir visus vienijantis tikslas a�� noras suA?inoti ir kurti. Taip atrodo naujienA? portaloA�Etaplius.ltprojektas a�zPilieA?iai reporteriaia�?.

BA�rys jaunuoliA? iA? visos A?alies du savaitgalius vykusiuose mokymuose iA?klausA�