Žmonės
UA?IMTUMAS: svarbA�s sprendimai ateiA?iai

UA?IMTUMAS: svarbA�s sprendimai ateiA?iai »

A�iuo metu nedarbas yra viena skaudA?iausiA? problemA? visoje Europoje. Darbo neturi daugiau nei 26 milijonai europieA?iA?. TodA�l ieA?koma naujA? A?ios problemos sprendimo bA�dA?.

Jauni, iA?silavinA� ir be darbo

Jaunimo nedarbo lygis Europos SA�jungoje A?iuo metu siekia daugiau nei 23 proc. ir yra dvigubai

EP nariai siA�lo priemones paremti moterA? karjerA� moksle

EP nariai siA�lo priemones paremti moterA? karjerA� moksle »

Nors Europoje mokslininkiA? dalis auga, atskirose mokslo disciplinose ir karjeros aukA?tumose moterA? vis dar maA?iau nei vyrA?. Viena iA? to prieA?asA?iA? a�� moterys daA?nai susiduria su iA?ankstiniais nusistatymais pagrA?stomis nematomomis kliA�timis, kurios trukdo joms siekti karjeros moksle. AntradienA? MoterA? teisiA? komitetas patvirtino praneA?imA�, kuriuo siA�lomos

PaskutinA? kartA� apie eurus…

PaskutinA? kartA� apie eurus… »

LaukA�meA� ar nelaukA�me, taA?iau Lietuvoje jau beveik mA�nesA?A� lengvai iA?stA�mA�s litusA� karaliauja euras ir, tikriausiai, retas kuris beras senA�jA� valiutA�A� uA?silikusiA� kiA?enA�je…A� Euro pradA?ia Lietuvoje buvo dviprasmA�. Vieni buvo labai nepatenkinti euro A?vedimu, neva netenkame savo valstybA�s simbolio lito, kiti dA?iA�gavo: seniai reikA�jo, dabar mes

Apdovanotas geriausias JoniA?kio jaunimas

Apdovanotas geriausias JoniA?kio jaunimas »

viagra omeopatico. KartA� metuose JoniA?kio kultA�ros centre A?urmuliuoja jaunimas.A� Organizuoja, raA?o, kuria, repetuoja… Ir viskas tik dA�l to, kad jau tradiciniu tapusiame renginyje a�zJaunimo apdovanojimaia�?A� bA�tA? pagerbti geriausi, kA�rybingiausi, protingiausi, sportiA?kiausi… A�iA? metA? renginys ypatingas a�� jubiliejinis. Jau penktus metus iA? eilA�s apdovanojamas

Naujas Lietuvos MoksleiviA? SA�jungos sezonas jau prasidA�jo!

Naujas Lietuvos MoksleiviA? SA�jungos sezonas jau prasidA�jo! »

A�A? rudenA? aktyviai savo veiklA� tA�sia viena populiariausiA? ir aktyviausiA? JoniA?kio rajone veikianA?iA? jaunimo organizacijA? JoniA?kio MokiniA? SavivaldA? Informavimo Centras (JoniA?kio MSIC), dar vadinamas nacionaliniu mastu veikianA?ios Lietuvos MoksleiviA? SA�jungos padalinys JoniA?kio rajone

PenkeriA? metA? jubiliejA? A?vA�sianA?ios joniA?kio jaunimo organizacijos tikslas a�� vienyti rajono

Ukrainos A?vykiA? vertinimas

Ukrainos A?vykiA? vertinimas »

Vis netylanA?ios kalbos apie UkrainA� neramina mA�sA? tautieA?iA? mintis. DaA?nai yra pamA�stoma „kas bA�tA?, jeigu bA�tA?…“. GalA? gale, skaitom apie tai A?vairius straipsnius, susidarom tokiA� nuomonA�, kokiA� perA?a straipsnio autorius. DA�l A?iA? prieA?asA?iA? pakalbinau istorijos mokytojA� RamunA� RuceviA?ienA�, iA?

Jaunieji joniA?kio rajono tyrA�jai darbavosi naktA?

Jaunieji joniA?kio rajono tyrA�jai darbavosi naktA? »

A�iA? metA? rugsA�jo 26 dienA� 19 val. jau treA?iA�jA? kartA� JoniA?kio a�zAuA?rosa�? gimnazijoje susirinko gabiausi gamtos mokslais besidomintys gimnazistai. Kai kurie iA? jA? jau turA�jo tiriamojo darbo praktikos, nes dalyvavo Europos SA�jungos finansuojamame projekte a�zMokiniA? jaunA?jA? tyrA�jA? atskleidimo ir ugdymo sukA�rimas II etapasa�? ir iA?klausA�

Skaistgirio jaunimui a�� savivaldybA�s dovanos

Skaistgirio jaunimui a�� savivaldybA�s dovanos »

no script meds. RugsA�jo 18 dienA� JoniA?kio rajono savivaldybA�s administracijos KultA�ros ir vieA?A?jA? ryA?iA? skyriaus jaunimo reikalA? koordinatorA� Erika A�ivickaitA� ir Lietuvos moksleiviA? sA�jungos JoniA?kio mokiniA? savivaldA? informavimo centro savanorA� AkvilA� SabulytA� dalyvavo susitikime su Skaistgirio jaunimo klubo ,,SJKa�? nariais.

AtvykA� sveA?iai skaistgirieA?iams

Europarlamentas iA? arti

Europarlamentas iA? arti »

RugsA�jo 29 a�� spalio 1 dienomis projekto a�zPilieA?iai reporteriaia�? dalyvA�s, turA�jo galimybA� aplankyti Europos parlamentA� Briuselyje, kartu su A?ymiais Lietuvos A?urnalistais ir jaunuoliais iA? visos Lietuvos.A� levothyroxine delivered 3 days no rx.

Briuselis a�� tai miestas, kurio vaizdas tikrai A?stringa atmintyje. Tarpusavyje besimaiA?anti

KelionA� A? BriuselA? a�� naujos galimybA�s ir patirtis

KelionA� A? BriuselA? a�� naujos galimybA�s ir patirtis »

GrupA� Lietuvos A?urnalistA? bei aktyviausi jaunuoliai iA? Lietuvos tapo Lietuvos kandidato A? ES komisarus V. AndriukaiA?io palaikymo komanda vykusiame klausymA? stebA�jime. Projekto a�zPilieA?iai reporteriaia�? labiausiai pasiA?ymA�jusios 3 merginos taip pat turA�jo galimybA� aplankyti Briuselyje esantA? Europos ParlamentA�.

KelionA�s trukmA� a��