Technologijos
Mobiliojo interneto kainos Lietuvoje ir uA?sienyje

Mobiliojo interneto kainos Lietuvoje ir uA?sienyje »

generika viagra vardenafil. A�iais laikais mobilieji telefonai mums atstoja daugelA? kitA? techniniA? prietaisA? a�� fotoaparatus, kompiuterius ar diktofonus, be A?ios susisiekimo priemonA�s nebegalime A?sivaizduoti savo gyvenimo. Internetas telefone yra ypaA? patogus, nes su jo pagalba galime skambinti savo artimiesiems gyvenantiems ne tik Lietuvoje,

Privatumas internete

Privatumas internete »

A�iais laikais, internetas suteikia neribotas galimybes, bA�nant vienoje vietoje, susiA?inoti apie visA� pasaulA?. Interneto pagalba, mes galime bendrauti su artimaisiais, gauti reikiamos informacijos bei naudoti socialinius tinklus. TaA?iau ar visa tai yra tikrai saugu? Internetas yra naudinga priemonA�, tik tada, jeigu mokama juo tinkamai naudotis.

A�viesa, kuri nuodija

A�viesa, kuri nuodija »

overnight pharmacy trazadone. Ateini A? parduotuvA� nusipirkti lemputA�. Pasirinkimas milA?iniA?kas, A?inoma, reikia pirkti elektrA� taupanA?ias. Pirmiausia, A?velgiant A? kainas, piniginA� verkia, nors kainA? variacija taip pat galima. Pasikvieti konsultantA�, o jis tau siA�lo tikrai nepigiausiA� variantA�. Gailiai paA?iA�ri ir galvoji: ar man jos

Europos Parlamentas a�� jA�sA? namuose

Europos Parlamentas a�� jA�sA? namuose »

Norite suA?inoti, kA� daro Europos parlamentas ir kaip jis veikia kiekvieno iA? mA�sA? gyvenimus? Nuo A?iol tai padaryti bus labai paprasta. ParsisiA?skite programA�lA� a�zSupakuok EPa�? (a�zBox your EPa�?) ir visos naujienos apie EP veiklA�, bus pasiekiamos vienu spustelA�jimu.

Kaip A?sigyti A?iA� programA�lA�?

Tai padaryti

VartotojA? saugumui – logotipas internetinA�ms parduotuvA�ms

VartotojA? saugumui – logotipas internetinA�ms parduotuvA�ms »

EuropieA?iai vis daA?niau perka vaistus internetu, tad kaip galime bA�ti tikri, kad internetinA�s vaistinA�s yra patikimos ir saugios?

Komisija, vadovaudamasi FalsifikuotA? vaistA? direktyva (2011/62/EU), kurioje nustatyta, kaip turi atrodyti bendras internetiniA? vaistiniA? logotipas ir techniniai jo autentiA?kumo reikalavimai, A?iandien priima atitinkamA� A?gyvendinimo reglamentA�. Logotipas bus

Nuo liepos 1 d. – pigesnis mobilusis ryA?ys

Nuo liepos 1 d. – pigesnis mobilusis ryA?ys »

axon drugs tadalafil. Nuo liepos 1 d. labai maA?inamos virA?utinA�s judriojo tarptinklinio duomenA? perdavimo ryA?io kainA? ribos: A?i paslauga bus per 50 proc. pigesnA� nei praA�jusiA� vasarA�!

Europos Komisija pasirA�pino didA?iojo vasaros iA?pardavimo nuolaidomis! Nuo 2014 m. liepos 1 d. Europos SA�jungoje daugiau