Lietuvos maudyklA? vanduo neatsilieka nuo Europos

Lietuvos maudyklA? vanduo neatsilieka nuo Europos »

2013 m. daugumos Europos pajA�rio paplA�dimiA?, upiA? ir eA?erA? vanduo buvo aukA?tos kokybA�s a�� daugiau kaip 95 % A?iA? maudyklA? atitiko bA�tiniausius reikalavimus. PajA�rio maudyklA? duomenys A?iek tiek geresni negu vidaus vandenA? maudyklA?.

Puikiai A?vertintos visos Kipro ir Liuksemburgo maudyklos. Nuo A?iA? A?aliA? nedaug atsilieka

KA� Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai?

KA� Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai? »

A�iandien Europos Komisija pateikA� rekomendacijas dA�l biudA?eto, uA?imtumo ir kitA? struktA�riniA? isotretinoin sell reformA?, kurias kiekviena ES valstybA� narA� turA�tA? A?gyvendinti per ateinanA?ius 12a��18 mA�n., kad sustiprintA? ekonomikos augimA�

Kasmet http://aeusasoftball.com/8v-brandlevitraovernight/ kiekvienai ES valstybei narei

Europos Parlamento rinkimai: ant permainA? slenksA?io

Europos Parlamento rinkimai: ant permainA? slenksA?io »

A�iA� savaitA� Lietuvoje ir kitose ES A?alyse renkamas naujos sudA�ties Europos Parlamentas. A�sigaliojusi Lisabonos sutartis jam suteikA� daugiau teisiA?, todA�l A?ie rinkimai suteiks didesnA� galimybA� rinkA�jams daryti A?takA� bA�simam Europos SA�jungos politikos kursui ir naujiems ES A?statymams.

Nors ES teisA�s aktai A?pareigoja taikyti proporcinA� rinkimA?

KA�dainiA? miesto bendrojo ugdymo mokyklos – ties skurdo riba

KA�dainiA? miesto bendrojo ugdymo mokyklos – ties skurdo riba »

IA? A?eA?iA? KA�dainiA? miesto bendrojo ugdymo mokyklA? tik dvi gali pasigirti higieninA�mis priemonA�mis: tualetiniu popieriumi ir muilu tualetuose.

KA�dainiA? AuA?ros sveikatinimo ir sportoA� pagrindinA�je mokykloje vietoje tualetA? a��A�skylA�s. Taip, gal tai ir higieniA?ka, bet joks mokinys ten neina, nes tiesiog neA?ino, kA� gali rasti, o

Akyliau saugos uA?sisakanA?iA?jA? atostogas internetu teises

Akyliau saugos uA?sisakanA?iA?jA? atostogas internetu teises »

NacionalinA�s vartotojA? apsaugos institucijos A�mA�si bendrA? veiksmA?, kuriuos koordinavo Europos Komisija, ir 2013 m. patikrino 552 svetaines. Rezultatai apstulbino a�� Europos vartotojA? teisA�s nepaisyta net 382 svetainA�se.

Imtasi ryA?tingA? vykdymo uA?tikrinimo veiksmA?, ir 62 proc. patikrintA? svetainiA? su vartotojais dabar elgiasi taip, kaip turA�tA?.

Internetiniai rinkimA? kompasai a�� A? pagalbA� ir rinkA�jams, ir politologams

Internetiniai rinkimA? kompasai a�� A? pagalbA� ir rinkA�jams, ir politologams »

A�A? pavasarA? A? pagalbA� Lietuvos rinkA�jams grA?A?ta atsinaujinA�s internetinis rinkimA? kompasas a�zMano balsasa�?. SvetainA�s lankytojai gali atlikti du testus, skirtus A?iA? metA? geguA?A�s mA�nesA? vyksiantiems A?alies Prezidento (geguA?A�s 11 d.) ir Europos Parlamento (geguA?A�s 25 d.) rinkimams. Pastariesiems skirtas testas yra visose Europos SA�jungos A?alyse

Pagal naujus tyrimus, darbuotojai maA?iau patenkinti darbo sA�lygomis

Pagal naujus tyrimus, darbuotojai maA?iau patenkinti darbo sA�lygomis »

Nors A?iek tiek daugiau nei pusA� (53 proc.) Europos darbuotojA? mano, kad darbo sA�lygos jA? A?alyje geros (taip mano 50 proc. lietuviA?), vis dA�lto daugumos (57 proc.) ES pilieA?iA? nuomone, jA? darbo sA�lygos per pastaruosius 5 metus pablogA�jo (su tokia nuomone sutinka tik 29 proc.

Profesines pensijas bus lengviau perkelti A? kitA� ES A?alA?

Profesines pensijas bus lengviau perkelti A? kitA� ES A?alA? »

Jei pensijos sulauksite ne Lietuvoje, o kitoje ES A?alyje, jA�sA? uA?dirbta papildoma pensija bus perkelta ten, kur gyvensite. Ir prieA?ingai a�� jei uA?sienyje kaupsite papildomA� profesinA� pensijA�, o senatvA�je nutarsite sugrA?A?ti A? LietuvA�, jA�sA? teisA� A? sA�A?iningai uA?dirbtas socialines garantijas bus perkelta A?ia. Tokiam sprendimui

EP: plastikinius maiA?elius turi pakeisti ekologiA?ki

EP: plastikinius maiA?elius turi pakeisti ekologiA?ki »

Ar kada susimA�stA�te, kiek plastikiniA? maiA?eliA? per dienA� sunaudojate: pakuojate produktus, o paskui iA?metate? Kasmet A?imtai tonA? plastikiniA? maiA?eliA? patenka ne A? perdirbimo gamyklas, o nukeliauja A? gamtA�. Ar A?inote, kad vienam tokiam maiA?eliui suirti reikia nuo keliA? deA?imA?iA? iki A?imto metA?? TreA?iadienA? Europos Parlamentas

A� uA?sienA? komandiruoti darbuotojai bus geriau apsaugoti

A� uA?sienA? komandiruoti darbuotojai bus geriau apsaugoti »

Gyvendami Europos SA�jungoje (ES) jau seniai uA?mirA?ome, kA� reiA?kia sienos tarp valstybiA?. A�monA�s, siekdamos kelti darbuotojA? kvalifikacijA� ar ieA?kodamos naujA? plA�tros galimybiA?, vis daA?niau komandiruoja darbuotojus A? uA?sienA?. Kasmet A? kitas ES A?alis komandiruojama beveik milijonas europieA?iA?. TreA?iadienA? Europos Parlamentas balsavo uA? grieA?tesnA� komandiruoA?iA? prieA?iA�rA�