Apie projektą

Projektą „Citizen Reporters“ („Piliečiai reporteriai“) – Nr. 2013-5347/001-001 vykdo VšĮ „Šiauliai plius“

Projektas remiamas Europos Komisijos, programos „Veiklus jaunimas“ 4.5 veiksmas „Jaunų žmonių ir jaunimo darbe bei jaunimo organizacijų veikloje aktyvių asmenų informavimas“.

Šia priemone remiama europinio ir nacionalinio lygmens veikla, suteikianti jauniems žmonėms daugiau galimybių būti informuotiems ir pasinaudoti ryšių tarnybomis, didinančiomis jaunų žmonių dalyvavimą parengiant ir skleidžiant suprantamą tikslinę informaciją. Šia priemone taip pat remiamas europinių, nacionalinių, regioninių ir vietos jaunimo portalų, skirtų konkrečiai informacijai tarp jaunų žmonių skleisti, kūrimas.

Projekto tikslas – ugdyti sąmoningą jaunąją kartą, besidominčią ES veikla.

Projekto uždaviniai:

– parengti jaunųjų Europos žurnalistų komandą;
– sukurti informacinę rubriką interneto portale / interneto puslapį, kuriame būtų publikuojama visa projekto dalyvių parengta medžiaga;
– suorganizuoti reklaminę kampaniją, skirtą visuomenės informavimui apie ES veiklą ir artėjančius EP rinkimus.

Projekto veiklos:

– Jaunųjų Europos žurnalistų mokymai. Vykdomi žurnalistų iš dešimties Lietuvos miestų mokymai jaunimui (du seminarai, kuriuose dalyvavo po 100 žmonių), kurių metu specialistai supažindintų jaunimą su pagrindiniais žurnalistikos principais – idėjų generavimu, efektyviausiais informacijos paieškos ir komunikacijos būdais, straipsnių, foto ar vaizdo reportažų rengimu ir kt. Mokymų tikslas – parengti aktyvių ir kūrybingų žmonių komandą, kuri domėtųsi ES klausimais ir artėjančiais EP rinkimais, rengtų publikacijas šiomis temomis ir skleistų informaciją savo bendraamžių tarpe.

– Internetinės platformos sukūrimas. Sukuriamas interneto puslapis interneto portale, kuriame publikuojami visi jaunųjų Europos žurnalistų darbai – straipsniai, video reportažai, nuotraukos, vaizdo konferencijos ir pan. Organizuojami konkursai, skatinantys portalo skaitytojus domėtis Europos Sąjunga, ES pilietybe ir EP rinkimais.

Temos:

–  Europos Parlamentas. Kokias užduotis atlieka Europarlamentas, kaip nustatomas kiekvienai valstybei narei skiriamų vietų skaičius parlamente ir kokią įtaką valstybėms turi šio skaičiaus keitimas. Kuo svarbus yra kiekvieno mūsų atsakingas požiūris į EP rinkimus? Straipsniai, agituojantys jaunimą ne tik balsuoti EP rinkimuose, bet ir domėtis kandidatais į EP bei atsakingai rinktis už ką balsuoti.

– Europos Sąjungos pilietybė. Kas tai yra ir kokią naudą Europos piliečiai iš to gauna. Pasakojama apie ES pilietybės suteikiamas teises Europos Sąjungoje ir už jos ribų (galimybė prireikus pagalbos kreiptis į bet kurios ES valstybės ambasadą ir pan.).

– Bendri klausimai apie Europos Sąjungą ir Euro zoną, Šengeno zoną. Kodėl ES priklauso ne visos Europos valstybės (o euro zonai – ne visos ES narės), kaip vyksta valstybių narių atranka, dėl kokių priežasčių kai kurios valstybės pasirenka jai nepriklausyti ir pan.

– Teisinė sistema. Supažindinama su ES teisine sistema, paaiškinama, kuri teisė – valstybės narės ar ES – yra viršesnė, kaip ES lemia Lietuvoje priimamus įstatymus ir kt. Pateikiami paprasti realūs pavyzdžiai apie ES įstatymus, kurie pakeitė Lietuvos gyventojų gyvenimą.

– Lietuvos ir ES užsienio politika: analizuojama, kiek įtakos Lietuvos užsienio politikai turi ES, ar valstybės narės privalo atsižvelgti į ES užsienio politiką.

– Užsienio reikalų ministerijų vaidmuo. Kokios yra URM funkcijos, kaip jos keitėsi Lietuvai įstojus į Europs Sąjungą. URM darbas- ne tik išdavinėti vizas ir rūpintis ambasadomis, yra ir kitokių funkcijų, pvz. nacionalinio verslo interesų gynimas, importo ir eksporto reguliavimas Europos Sąjungoje ir t. t.

– Mitai apie ES. Dėl informacijos trūkumo Lietuvoje sklando gana daug mitų apie ES, siekiant juos panaikinti socialiniame tinkle bus vykdomos apklausos. Atrinkus populiariausius mitus bus sudaromi klausimai, į kuriuos skaitytojai galės pateikti savo atsakymus, o vėliau šie klausimai ir skaitytojų nuomonės bus analizuojami straipsniuose, papildomi specialistų komentarais.

– Kelionės. Su kokiomis problemomis galima susidurti keliaujant ES ir trečiosiose šalyse, kaip šias problemas spręsti. Šiuose straipsniuose būtų analizuojamos visiems aktualios, tačiau vis dar daug klausimų sukeliančios problemos – mobiliojo telefono ryšio veikimas ES ir trečiosiose šalyse, daiktų gabenimas, pasakojama, kur galima kreiptis pagalbos ištikus bėdai. Kartu aprašomos ir galimybės, kuriomis gali pasinaudoti ES piliečiai. Kartu supažindinama su pagrindinėmis ES valstybių taisyklėmis ir kultūriniais ypatumais, dėl kurių nežinojimo keliautojams gali kilti problemų (pvz., kai kuriose šalyse yra draudžiama tranzuoti).

– Reklaminės kampanijos organizavimas. Jaunieji Europos žurnalistai suorganizuos reklaminę kampaniją, kurios tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus dalyvauti EP rinkimuose ir atsakingai rinktis kandidatus. Kartu reklamose bus pateikiamos nuorodos į projekto internetinį puslapį, taip padedant jaunųjų Europos žurnalistų sukurtoms publikacijoms pasiekti didesnę dalį Lietuvos gyventojų.

Reklaminės kampanijos dalys:

– Vaizdo reklamos nacionalinėje TV.
– Reklamos interneto portaluose, jaunimo organizacijų internetiniuose puslapiuose ir socialiniuose tinkluose.
– Straipsniai / reklamos nacionalinėje spaudoje.
– Plakatai viešosiose erdvėse (autobusų stotelės, jaunimo susibūrimo vietos, mokyklos ir universitetai).
– Viena iš kampanijos dalių – bendradarbiavimas su Lietuvos Jaunimo organizacijomis skatinant jų narius prisidėti prie informacijos sklaidos

Tikslinė grupė – Europos jaunimas (16-30 m.) ir jaunimo srityje veikiančios organizacijos.
Netiesioginė tikslinė grupė – visi Europos piliečiai, besidomintys ES veikla.
Projekto veiklų pradžia ir pabaiga – 2014 m. sausio 1 d. – 2015 m. sausio 31 d.