AnglA? kalbos egzaminas a�� siekis suA?lugdyti jaunA� A?mogA??

AnglA? kalbos egzaminas a�� siekis suA?lugdyti jaunA� A?mogA?? »

Kaip ir kiekvienais metais, atA�jus mokslo metA? galui abiturientA? gretose pradedamas justi nerimas, baimA�s ir klausimas a�zkaip iA?laikytia�? a�� atA�jo egzaminai. A�iuo metu dvyliktokai jau laikA� vos kelis egzaminus, taA?iau, internetas jau mirga dA�l anglA? kalbos egzamino, kuris, pasak laikiusiA?jA?, buvo per daug sudA�tingas ir

Nori veikti, taA?iau neA?inai kA�? Savanoriauk!

Nori veikti, taA?iau neA?inai kA�? Savanoriauk! »

Esi aktyvus, iniciatyvus ir mA�gstantis bendrauti jaunuolis, taA?iau trA�ksta veiklos? Nori uA?megzti naujas paA?intis, A?gyti patirties, galinA?ios praversti ateityje bei puikiai praleisti laikA�? Tuomet savanorystA� kaip tik tau doxycycline monohydrate. !

SavanorystA� a�� kas tai?

SavanorystA� a�� tai savo noru pasirinkta veikla, uA?

VasarA� MarijampolA� gaivins a�zBurbuliatoriusa�?

VasarA� MarijampolA� gaivins a�zBurbuliatoriusa�? »

is propecia from budgetmedica real. a�zBurbuliatoriausa�? sezonas prasidA�jo paskutinA? pavasario pirmadienA? a�� geguA?A�s 26 dienA�. Nuo A?ios dienos kas antrA� vasaros pirmadienA? 18:30 val. visi MarijampolieA?iai bus kvieA?iami a�zuA?burbuliuotia�? Poezijos parkA�.

2009 m. LukiA?kiA? aikA?tA�je inicijavo pirmA�jA? a�?BurbuliatoriA?a�? a�� miesto A?aidimA�, kurio metu

IA?aiA?kA�jo, kurios partijos yra populiariausios „facebook“ tinkle

IA?aiA?kA�jo, kurios partijos yra populiariausios „facebook“ tinkle »

A�iuolaikiniame pasaulyje socialiniai tinklai tampa vis svarbesniu A?rankiu partijA? reklamai. Visos Lietuvos partijos, A?iais metais kandidatuojanA?ios A? Europos ParlamentA�, turi socialinio tinklo „facebook“ fanA? puslapius. Juose partijos nuolat dalinasi informacija apie save, raA?o aktualiais Lietuvai ir Europai klausimais, kritikuoja kitas politines jA�gas.

Populiariausios partijos

NarA?ydamas

MarijampolieA?iai apie Europos ParlamentA�

MarijampolieA?iai apie Europos ParlamentA� »

Kaip A?inia, geguA?A�s 25 d. medicstar reviews vyks Europos Parlamento ortho tricyclen lo cheap without rx (EP) rinkimai. PrieA? rinkimus redditch advertiser pharmacy shop online promethazine. buvo A?domu suA?inoti

Jaunimo nuomonA� apie bA�simus Europos Parlamento rinkimus

Jaunimo nuomonA� apie bA�simus Europos Parlamento rinkimus »

Iki Europos parlamento rinkimA? likus vos kelioms dienoms, internete pasirodo vis daugiau A?vairiA? A?moniA? nuomoniA? apie kandidatus pretenduojanA?ius A? A?iA� vietA�. NuomoniA? daug, smagu, jog balsuojanA?iA?jA? taip pat daug. PilieA?iams reporteriams pavyko pakalbinti vienA� vyrA�, aktyvai dalyvaujantA? diskusijose ir nebijantA? reikA?ti nuomonA�

Ar alkoholis sutrukdys ateiti A? EP rinkimus?

Ar alkoholis sutrukdys ateiti A? EP rinkimus? »

a�zLietuvoje per metus iA?geriama 12 litrA? spirito. Jeigu tA� spiritA� paverstume degtine, tai kiekvienam A?mogui kas savaitA� tektA? po butelA? a�� ir kA�dikiams, ir Seimo nariams. O juk ne visi geria. Tad tie, kurie vartoja, iA?geria ne po butelA?, o daugiau. Dalis A?moniA? gyvena kitame

Europos Parlamento rinkimai: ant permainA? slenksA?io

Europos Parlamento rinkimai: ant permainA? slenksA?io »

A�iA� savaitA� Lietuvoje ir kitose ES A?alyse renkamas naujos sudA�ties Europos Parlamentas. A�sigaliojusi Lisabonos sutartis jam suteikA� daugiau teisiA?, todA�l A?ie rinkimai suteiks didesnA� galimybA� rinkA�jams daryti A?takA� bA�simam Europos SA�jungos politikos kursui ir naujiems ES A?statymams.

Nors ES teisA�s aktai A?pareigoja taikyti proporcinA� rinkimA?

KyA?ininkavimas prasidA�jo gilioje senovA�je

KyA?ininkavimas prasidA�jo gilioje senovA�je »

Viena iA? korupcijos formA? ir visuomenei labiausiai A?inomas yra kyA?ininkavimas. A�i forma yra tiesiogiai siejama su administracine korupcija, pagal kuriA� vertinamas vieA?A?jA? A?staigA? skaidrumas ir efektyvumas sprendA?iant visuomenei reikA?mingus uA?davinius. Juk vieA?A?jA? paslaugA? sistema turi veikti taip, kad kiekvienas asmuo gautA? kokybiA?kA� paslaugA� be jokiA?

a�zEuropos ateitis – jaunimo rankosea�?

a�zEuropos ateitis – jaunimo rankosea�? »

Tik keli iA? visA? EuroparlamentarA? yra jaunesni negu 30 metA? amA?iaus, taA?iau tai tikrai nereiA?kia, kad jaunimas yra neaktyvus ar neiniciatyvus. Jaunimas gali ir nori veikti dA�l puikios mA�sA? visA? ateities ir puikus to pavyzdys yra Europos jaunimo sambA�ris „EYE 2014″ vykA�s geguA?A�s mA�nesA?.