KA�dainiA? miesto bendrojo ugdymo mokyklos – ties skurdo riba

KA�dainiA? miesto bendrojo ugdymo mokyklos – ties skurdo riba »

IA? A?eA?iA? KA�dainiA? miesto bendrojo ugdymo mokyklA? tik dvi gali pasigirti higieninA�mis priemonA�mis: tualetiniu popieriumi ir muilu tualetuose.

KA�dainiA? AuA?ros sveikatinimo ir sportoA� pagrindinA�je mokykloje vietoje tualetA? a��A�skylA�s. Taip, gal tai ir higieniA?ka, bet joks mokinys ten neina, nes tiesiog neA?ino, kA� gali rasti, o

Jaunimas prakalbo vieA?ai apie Europos ParlamentA�

Jaunimas prakalbo vieA?ai apie Europos ParlamentA� »

BalandA?io 26 d. KA�dainiA? A?viesiojoje gimnazijoje vyko praktiniai mokymai a�zVieA?asis kalbA�jimas a�� menas, kurio galima iA?moktia�?, kuriA? metu buvo siekiama ne tik pamokyti mokinius (13-18m.), kaip reiktA? kalbA�ti auditorijai ir kokius gestus naudoti, bet ir sukurti bendrumA�, skatinti jaunA� A?mogA? tapti aktyvesniu ir A?ingeidesniu.

Projekto

Akyliau saugos uA?sisakanA?iA?jA? atostogas internetu teises

Akyliau saugos uA?sisakanA?iA?jA? atostogas internetu teises »

NacionalinA�s vartotojA? apsaugos institucijos A�mA�si bendrA? veiksmA?, kuriuos koordinavo Europos Komisija, ir 2013 m. patikrino 552 svetaines. Rezultatai apstulbino a�� Europos vartotojA? teisA�s nepaisyta net 382 svetainA�se.

Imtasi ryA?tingA? vykdymo uA?tikrinimo veiksmA?, ir 62 proc. patikrintA? svetainiA? su vartotojais dabar elgiasi taip, kaip turA�tA?.

Internetiniai rinkimA? kompasai a�� A? pagalbA� ir rinkA�jams, ir politologams

Internetiniai rinkimA? kompasai a�� A? pagalbA� ir rinkA�jams, ir politologams »

A�A? pavasarA? A? pagalbA� Lietuvos rinkA�jams grA?A?ta atsinaujinA�s internetinis rinkimA? kompasas a�zMano balsasa�?. SvetainA�s lankytojai gali atlikti du testus, skirtus A?iA? metA? geguA?A�s mA�nesA? vyksiantiems A?alies Prezidento (geguA?A�s 11 d.) ir Europos Parlamento (geguA?A�s 25 d.) rinkimams. Pastariesiems skirtas testas yra visose Europos SA�jungos A?alyse

Pagal naujus tyrimus, darbuotojai maA?iau patenkinti darbo sA�lygomis

Pagal naujus tyrimus, darbuotojai maA?iau patenkinti darbo sA�lygomis »

Nors A?iek tiek daugiau nei pusA� (53 proc.) Europos darbuotojA? mano, kad darbo sA�lygos jA? A?alyje geros (taip mano 50 proc. lietuviA?), vis dA�lto daugumos (57 proc.) ES pilieA?iA? nuomone, jA? darbo sA�lygos per pastaruosius 5 metus pablogA�jo (su tokia nuomone sutinka tik 29 proc.

Europos SA�junga mums darbA? nesuras

Europos SA�junga mums darbA? nesuras »

Visais laikais darbo vietA? trA�kumo problema buvo opi, daA?nai nagrinA�jama, bandoma iA?sprA�sti ir pakeisti, taA?iau ar bent vienas iA? A?iA? veiksniA? padA�jo panaikinti A?iA�A� problemA�, kuri skaudA?iai lieA?ia ir mA�sA? A?alies branduolA? a�� jaunimA�?

Deja, atsakymA� A? A?A? klausimA�

Profesines pensijas bus lengviau perkelti A? kitA� ES A?alA?

Profesines pensijas bus lengviau perkelti A? kitA� ES A?alA? »

Jei pensijos sulauksite ne Lietuvoje, o kitoje ES A?alyje, jA�sA? uA?dirbta papildoma pensija bus perkelta ten, kur gyvensite. Ir prieA?ingai a�� jei uA?sienyje kaupsite papildomA� profesinA� pensijA�, o senatvA�je nutarsite sugrA?A?ti A? LietuvA�, jA�sA? teisA� A? sA�A?iningai uA?dirbtas socialines garantijas bus perkelta A?ia. Tokiam sprendimui

EP siekia privalomos prekiA? kilmA�s nuorodos

EP siekia privalomos prekiA? kilmA�s nuorodos »

vente cialis au canada. Europos Parlamentas pasiA�lA� sugrieA?tinti gaminiA? saugos ir rinkos prieA?iA�ros taisykles bei A?pareigoti gamintojus nurodyti savo produkcijos kilmA�s A?alA?. Kartu EP nariai siekia grieA?tinti bausmes A?monA�ms, pardavinA�janA?ioms nesaugius produktus.

Naujosios taisyklA�s galiotA? visoms ES parduodamoms prekA�ms, iA?skyrus maisto produktus ir

EP: plastikinius maiA?elius turi pakeisti ekologiA?ki

EP: plastikinius maiA?elius turi pakeisti ekologiA?ki »

Ar kada susimA�stA�te, kiek plastikiniA? maiA?eliA? per dienA� sunaudojate: pakuojate produktus, o paskui iA?metate? Kasmet A?imtai tonA? plastikiniA? maiA?eliA? patenka ne A? perdirbimo gamyklas, o nukeliauja A? gamtA�. Ar A?inote, kad vienam tokiam maiA?eliui suirti reikia nuo keliA? deA?imA?iA? iki A?imto metA?? TreA?iadienA? Europos Parlamentas

A� uA?sienA? komandiruoti darbuotojai bus geriau apsaugoti

A� uA?sienA? komandiruoti darbuotojai bus geriau apsaugoti »

Gyvendami Europos SA�jungoje (ES) jau seniai uA?mirA?ome, kA� reiA?kia sienos tarp valstybiA?. A�monA�s, siekdamos kelti darbuotojA? kvalifikacijA� ar ieA?kodamos naujA? plA�tros galimybiA?, vis daA?niau komandiruoja darbuotojus A? uA?sienA?. Kasmet A? kitas ES A?alis komandiruojama beveik milijonas europieA?iA?. TreA?iadienA? Europos Parlamentas balsavo uA? grieA?tesnA� komandiruoA?iA? prieA?iA�rA�